Zítra

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Tmr fusion power.png Energie z jaderné syntézy 140 3000000 3000000 300Magnet factory.png180Semiconductors.png Expansion icon.png
Tom nutrition science.png Nutriční věda 68 100000 700000 410Convenience food.png310Flavorants.png Good icon.png Good icon.png
Tom recycled materials.png Recyklované materiály 20 0 2000000 240Renewable ressources.png420Packaging.png Good icon.png Deco icon.png
Tom high tech materials.png High-Tech materiály 127 220000 90000 270Filters.png310Bionics research lab.png Good icon.png Good icon.png
Tom additive manufacturing.png Aditivní výroba 102 110000 900000 130Lng.png310Renewable ressources.png Supplie icon.png House icon.png
Tom wireless power transmission.png Bezdrátový přenos energie 94 1400000 111000 290Semiconductors.png245Magnet factory.png Military icon.png
Tom capsule.png Buňkové hotely 66 200000 1200000 200Papercrete.png440Ferroconcrete.png House icon.png
Tom armor piercing shells.png Protipancéřové střely 118 1000000 1000000 305 Lng.png120Steel.png Military icon.png
Tom industrial design.png Průmyslový design 79 1200000 120000 180Translucent.png380Flavorants.png Cultural icon.png
Tom drones.png Drony 94 900000 700000 255Bionics research lab.png250Robotics factory.png Supplie icon.png
Tom nightlife.png Noční život 68 330000 110000 140Preservatives.png490Luxury materials.png Cultural icon.png Deco icon.png
Tom stealth.png Technologie Stealth 129 660000 800000 80Smart materials.png600Steel.png Military icon.png
Tom combat drones.png Bojové drony 118 1100000 900000 150Smart materials.png250Robotics factory.png Military icon.png
Tom annex.png Doplňky 60 190000 670000 170Preservatives.png190Nutrition food.png House icon.png Deco icon.png
Tom physical security.png Fyzická bezpečnost 53 200000 2000000 330Papercrete.png320Dna data.png Supplie icon.png
Tom land reclamation.png Meliorace půdy 145 4000000 4000000 290Nutrition food.png480Filters.png Expansion icon.png
Tom surveillance.png Dozor 49 1010100 1010100 330Translucent.png430Dna data.png Cultural icon.png Deco icon.png
Tom off road tactics.png Off-roadové taktiky 90 600000 700000 340Smart materials.png550Plastics plant.png Military icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše - Osidlování měsíce Jupiteru

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Osidlování měsíce Jupiteru 15 624 480 000 000 470 000 000
Celkem 82 026 1 868 809 537 1 906 626 716

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše Osidlování měsíce Jupiteru
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700