Výzkum

Z Forge of Empires - Wiki CZ
(přesměrováno z Research)
Přejít na: navigace, hledání

Strom výzkumu

  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Sa community.png Kmenové společenství 3 0 0
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ba stilt houses.png Domy na kůlech 3 0 0 House icon.png Deco icon.png
Ba spears.png Kopí 3 0 0 Military icon.png ContinentMap icon.png
Ba pottery.png Hrnčířská dílna 3 0 0 Supplie icon.png
Ba wheel.png Kolo 4 0 0 Expansion icon.png
Ba construction.png Výstavba 5 0 0 Cultural icon.png
Ba slingshots.png Praky 5 200 0 Military icon.png
Ba chalets.png Salaše 5 100 200 House icon.png
Ba cultivation.png Pěstování 6 200 100 Supplie icon.png
Ba tools.png Nástroje 3 0 100 Expansion icon.png
Ba growing.png Růst 5 0 300 Good icon.png Good icon.png
Ba horseback riding.png Jízda na koni 6 250 0 Military icon.png
Ba thatched houses.png Doškové domy 6 150 200 House icon.png Deco icon.png
Ba stonework.png Kamenné zdivo 5 0 500 Good icon.png Good icon.png
Ba woodwork.png Tesařská práce 5 200 100 Good icon.png
Ba phalanx.png Falanga 8 0 200 Military icon.png
Ba smithery.png Kovárna 8 350 0 Supplie icon.png Guild icon.png
Ba teaching.png Výuka 7 200 50 Cultural icon.png Deco icon.png
Ba craftwork.png Řemeslo 6 0 0 2 Albaster icon.png 2 Cypress icon.png Expansion icon.png
Ba paths.png Cesty 7 0 100 Road icon.png
Ba siege weapons.png Obléhací zbraně 9 500 0 Military icon.png
Ba brewing.png Pivovarnictví 10 150 150 Cultural icon.png Deco icon.png Treasurehunt icon.png
Ba manuring.png Hnojení 8 0 300 Expansion icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Celkem 66 702 1 388 747 195 1 437 179 037

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700