Herní slang

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
#BCDE HIJKL MNO PRST ÚVZ#

B

Body výzkumu (ve hře označovány také jako FP, z anglického forge points) - Zvláštní zdroj potřebný k výzkumu technologií a vylepšování velkolepých budov.

C

Cech - Skupina hráčů pracující společně na tom, aby dosáhla určitých bonusů a úspěchů.
Cech versus cech (CvC) - Týmová funkce kde vy a členové vašeho cechu bojujete o rozšíření území svého cechu a jeho udržení.
Cechovní expedice (CE) - Týmová funkce kde se vy a členové vašeho cechu můžete probojovat přes řadu střetů, získat odměny a sílu pro cech.

D

Dekorace - Budovy, většinou malé, které poskytují spokojenost a nemusí být spojeny cestou s radnicí.
Denní přepočet - Na konci každého dne, během denního přepočtu, se vyplácí síla z CvC, Cechovní expedice a Síní slávy a končí ochrana proti útoku.
Diamanty - Premiová měna Forge of Empires.
Dílna - Budova, která produkuje zásoby.
Doba - Váš postup je rozdělen do úseků zvaných doby (nebo věky), viditelných ve výzkumném stromu.
Dostupný počet obyvatel - Počet obyvatel, kteří jsou k dispozici.

E

Event - Časově omezená funkce ve hře, která obvykle umožňuje hráčům získat nějaké zvláštní ceny.

H

Hvězdy - Měna, která se používá v Zimní události.

I

Inventář - Místo, kde se ukládají předměty získané z úkolů, eventů, cechovních expedic, jako jsou speciální budovy, nákresy, balíčky výzkumných bodů a podobně. Můžete si zde také zjistit, kolik zboží máte ve svém skladu. Nemůžete sem ale ukládat žádné budovy, které jste již postavili, s výjimkou speciálních budov, které můžete znovu uskladnit pomocí nástroje "Uložit budovu".

J

Jednotky - Vojáci a stroje, které pro vás bojují v bitvách.

K

Krčma přátel - Tato funkce hry je odemčena s technologií „Stavebnictví“ v době bronzové a pomůže vám v průběhu hry.
Kulturní budovy - Budovy, které poskytují spokojenost a musí být připojeny k radnici cestou (na rozdíl od dekorací).

L

Lístky - Měna, která se používá v Letním kasinu při Letní události.

M

Medaile - Měna, kterou lze získat z turnajů, některých velkolepých budov, nebo ze speciálních budov.
Měna - Mince, zásoby, medaile, zboží, diamanty a další speciální měny.
Mapa světa (nebo kampaňová mapa) - Mapa světa se všemi provinciemi, které můžeš dobýt a získat rozmanité odměny a dokončit některé úkoly.

N

Naleziště - Naleziště jsou k dispozici na mapě světa. Potřebujete je ke zvýšení produkce konkrétního zboží.
Nákresy - Díly stavebního výkresu, který je vyžadován k vybudování velkolepé budovy.
Nezávislé jednotky - Jednotky vyprodukované Alkatrazem, získané jako odměna v úkolu, v cechovních bitvách nebo expedicích, nebo vyhrané v událostech.

O

Obytná budova - Budova, která poskytuje obyvatele.

P

Podpora - Skupina dobrovolníků pomáhající ostatním hráčům prostřednictvím našeho systému podpory.
Podpůrný účet - Je účet, který se používá především k pomoci jinému účtu, zatímco zanedbává ostatní části hry. Provozovat podpůrný účet nebo vědomě těžit z podpůrného účtu je zakázáno.

Populace - Počet obyvatel ve vašem městě.
Prestiž - Prestiž se vypočítá z úrovně cechu a denního přídělu síly za vlastněné sektory. Používá se pro globální cechovní žebříček.
Provincie - Malá část mapy světa, složená z několika sektorů, která dává speciální odměny pokud ji získáte.
Příhody - Každou chvíli můžete očekávat, že se ve vašem městě nebo v jeho blízkosti objeví malé neobvyklé příhody. Více informací naleznete na stránce Příhody
PvP turnaj- Týdenní výzva, která umožňuje hráčům soutěžit proti sobě.

R

Rozšíření - Slouží k rozšíření tvého stavebního prostoru ve městě. Každé rozšíření se skládá z 16 čtverečků.

S

Sektor - Část provincie. Sektorem se nazývají i jednotlivé kousky map jednotlivých dob na mapě cechovních válek.
Síla - Měna shromažďovaná cechy, ke zvýšení úrovně cechu. Lze získat z CvC, cechovních expedic a bitev a speciálních budov.
Speciální budovy - Budovy získané z událostí, kulturních osad, cechovní expedice a cechovních bitev, které můžete uložit do svého inventáře použitím položky „Uložení budovy“.
Spokojenost - Indikátor, který vám ukáže, jak šťastní jsou vaši občané - více spokojenosti znamená, že vaši občané budou produktivnější.
Střet - Místo / lokace na mapě cechovní expedice, kde můžete bojovat, nebo vyjednávat.
Support – Herní podpora - Skupina dobrovolníků pomáhající dalším hráčům prostřednictvím našeho systému podpory.

T

Tiket - Když napíšete na podporu, váš dotaz a konverzace je v takzvaném tiketu.
Továrna - Budova, která vyrábí zboží, jako třeba: dřevo, mramor, železo.
Tržiště - Místo, kde můžete obchodovat a měnit zboží s jinými hráči, nebo s obchodníky.
Tým/FoE tým - Supporteři, moderátoři fóra a další dobrovolníci, kteří denně pomáhají ostatním hráčům.

Ú

Úkoly - Speciální úkoly, které je třeba udělat, aby se získala nějaká odměna.
Universum – Svět, vesmír a vše v něm. Více informací naleznete na stránce Universum.
Úspěchy - Získáte je, když pokoříte určité herní milníky, slouží pro prezentaci postupu ve hře a herního stylu.

V

Velikonoční vejce - Měna používaná ve Velikonočním eventu.
Velkolepé budovy (VB) - Speciální budovy, které poskytují bonusy a mohou být vylepšovány výzkumnými body.
Věž - Reprezentuje turnaj a umožňuje účastníkům kontrolovat jejich aktuální pozici v žebříčku ve věži. Každá doba má svou věž.
Vojenské budovy - Budovy, ve kterých lze rekrutovat jednotky.
Vyjednávání - Mírový způsob řešení střetu nebo konfliktu tím, že darujete některé druhy zboží.
Výzkumné body(FP) - Speciální zdroj potřebný pro výzkum technologií a navyšování velkolepých budov.
Výzkumný strom - K pokroku je nutné odemknout technologie dostupné ve výzkumném stromě.

Z

Závislé jednotky - Jednotky rekrutované ve vojenských budovách.
Zdroj surovin - Zdroje surovin získáte na mapě světa. Jsou potřeba ke zvýšení produkce daného zboží.