Herní slang

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
#BCDE HIJKL MNO PRST ÚVZ#

B

Body výzkumu (ve hře označovány také jako FP, z anglického forge points) - zvláštní zdroj potřebný k výzkumu technologií a vylepšování velkolepých budov.

C

Cech - skupina hráčů pracují společně na tom, aby dosáhli určitých bonusů a úspěchů.
Cech versus cech (CvC) - týmová funkce kde vy a členové vašeho cechu bojujete o rozšíření území svého cechu a udržet jej.
Cechovní expedice (CE) - týmová funkce kde se vy a členové vašeho cechu mohou probojovat přes řadu střetů, získat odměny a sílu pro cech.

D

Dekorace - budovy, většinou malé, které poskytují spokojenost a nemusí být spojeny cestou s radnicí.
Denní přepočet - na konci každého dne, během denního přepočtu, se vyplácí síla z CvC, Cechovní expedice a Síní slávy a končí ochrana proti útoku.
Diamanty - premiová měna Forge of Empires.
Dílna - budova která produkuje zásoby.
Doba - váš postup je rozdělen do úseků zvaných doby (nebo věky), viditelných ve výzkumném stromu.
Dostupný počet obyvatel - počet obyvatel, kteří jsou k dispozici.

E

Event - časově omezené funkce ve hře, která obvykle umožňuje hráčům získat nějaké zvláštní ceny.

H

Hvězdy - měna, která se používá v Zimním eventu.

I

Inventář - místo, kde se ukládají předměty získané z úkolů, eventů, cechovních expedic, jako jsou speciální budovy, nákresy, balíčky výzkumných bodů a podobně. Můžete si zde také zjistit, kolik zboží máte ve svém skladu. Nemůžete sem ale ukládat žádné budovy, které jste již postavili, s výjimkou speciálních budov, které můžete znovu uskladnit pomocí nástroje "Uložit budovu".

J

Jednotky - vojáci a stroje, které pro vás bojují v bitvách.

K

Kulturní budovy - budovy, které poskytují spokojenost, a musí být připojeny k radnici cestou (narozdíl od dekorací).

L

Lístky - měna, která se používá v Letním kasínu, při Letním eventu.

M

Medaile - měna, kterou lze získat turnajů, některých Velkolepých budov nebo ze speciálních budov.
Měna - mince, zásoby, medaile, zboží, diamanty a další speciální měny.
Mapa Kontinentů - mapa světa se všemi provinciemi, které můžeš dobýt a získat rozmanité odměny a dokončit některé úkoly.

N

Nákresy - díly stavebního výkresu, který je vyžadován k vybudování velkolepé budovy.
Nezávislé jednotky - jednotky vyprodukované Alkatrazem, získané jako odměna v úkolu, nebo vyhrané v eventu.

O

Obytná budova - budova, která poskytuje obyvatele.

P

Podpora - skupina dobrovolníků pomáhajících ostatním hráčům prostřednictvím našeho systému podpory.
Podpůrný účet - je účet, který se používá především k pomoci jinému účtu, zatímco zanedbává ostatní části hry. Provozovat podpůrný účet nebo vědomě těžit z podpůrného účtu je zakázáno.

Populace - počet obyvatel ve vašem městě.
Prestiž - prestiž se vypočítá z úrovně cechu a denního přídělu síly za vlastněné sektory. Používá se pro globální cechovní žebříček.
Provincie - malá část mapy světa, složená z několika sektorů, která dává speciální odměny pokud ji získáte.
PvP turnaj- týdenní výzva, která umožňuje hráčům soutěžit proti sobě.

R

Rozšíření - slouží k rozšíření tvého stavebního prostoru ve města. Každé rozšíření se skládá z 16 čtverečků..

S

Sektor - část provincie. Sektorem se nazývají i jednotlivé kousky map jednotlivých dob na mapě cechovních válek.
Síla - měna shromažďovaná cechy, ke zvýšení úrovně cechu. Lze získat z CvC, cechovních expedic a speciálních budov.
Sklad - budova, která vyrábí zboží, jako třeba:dřevo, mramor, železo.
Spokojenost - indikátor, který vám ukáže, jak šťastní jsou vaši občané - více spokojenosti znamená, že vaši občané budou produktivnější.
Střet - místo / lokace na mapě Cechovní expedice, kde můžeš bojovat, nebo vyjednávat.

T

Tržiště - místo, kde můžete obchodovat zboží s jinými hráči, nebo s obchodníky.
Tým/FoE tým - supporteři, moderátoři fóra a další dobrovolníci, kteří denně pomáhají ostatním hráčům.

Ú

Úkoly - speciální úkoly, které je třeba udělat, aby se získala nějaká odměna.
Úspěchy - získáš je, když pokoříš určité herní milníky, slouží pro prezentaci postupu ve hře a herního stylu.

V

Velikonoční vejce - měna používaná ve Velikonočním eventu.
Velkolepé budovy (VB) - speciální budovy, které poskytují bonusy a mohou být vylepšovány výzkumnými body.
Věž - reprezentuje turnaj a umožňuje účastníkům kontrolovat jejich aktuální poici v žebříčku ve věži. Každá doba má svou věž.
Vojenské budovy - budovy, ve kterých lze rekrutovat jednotky.
vyjednávání - mírový způsob řešení střetu nebo konfliktu tím, že darujete některé druhy zboží.
Výzkumný strom - k pokroku je nutné odemknout technologie dostupné ve výzkmném stromě.

Z

Závislé jednotky - jednotky rekrutované ve vojenských budovách.
Zdroj surovin - zdroje surovin získáte na mapě kontinentu. jsou potřeba ke zvýšení produkce daného zboží.