Cechy

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Cechy jsou nedílnou součástí hry. Jako součást cechu, můžete hrát společně se svými přáteli nebo navázat nová přátelství, která vám pomohou se všemi aspekty hry. Obchodování se stává jednodušší a levnější, protože máte přístup k cechovnímu tržišti, kde můžete obchodovat bez vynaložení bodů výzkumu. Můžete najít pomoc a podporu v cechovní chatu a na cechovním foru.

Můžete podpořit svůj cech při návštěvě členů svého cechu a motivovat a lzušlechťovat jejich budovy, a většina vašich cechovních přátel vám to bude pravděpodobně oplácet.

Můžete se také připojit k boji a bojovat se svým cechem v CvC nebo se zapojit do cechovní expedice a získat sílu pro svůj cech a osobní odměny pro sebe.

Jak se připojit nebo jak vytvořit cech

Požadavky:

K tomu, aby jste se mohli připojit k cechu, nebo jej vytvořit, musíte nejdříve vyzkoumat technologii kovárna.

K cechům se dostanete prostřednictvím cechovní nabídky, kterou můžete otevřít dvěma způsoby:

Guild Menu.jpg


Z globálního tlačítka na panelu nástrojů (pouze v prohlížečové verzi), nebo na pravo v panelu cechů:


Guild admin new.jpg

Pokud jste se ještě k žádnému cechu nepřipojili, uvidíte toto okno:


V cechovní nabídce si můžete vybrat přijmout nabídku do cechu nebo vytvořit cech

Jak opustit cech

Cech můžete opustit po otevření cechovního menu, poté záložky členové cechu.

Poté klikněte na červené X vedle vašeho jména.


Leave Guild.jpg


Mějte na paměti, že po opuštění cechu se do něj dalších 7 dní nemůžete vrátit.

Administrace cechu

Okno administrace cechu má 5 záložek, ale pouze 4 jsou viditelné pro členy cechu. Pátou záložku vidí pouze členové, kteří mají dostatečná práva.


MMR3.PNG

Podívejte se na detail Administrace cechu a cechovní práva pro více detailů.

Cechovní pokladnice

Cechovní pokladnice je velmi důležitá především kvůli CvC a cechovní expedici.


Zboží je do pokladnice přidáno vždy, když člen cechu vybere výrobu z Obsevatoře, Atomia a Arcu. Avšak všichni členové jej mohou do pokladnice dodávat z této záložky.

Guild treasury.jpg

Po vybrání zboží, které chcete darovat a zadání množství stačí kliknout na tlačítko darovat.

Díky příspěvkům do cechovní pokladnice dostávají členové body do žebříčku.

Členové kteří mají právo důvěryhodný mohou zboží z pokladnice použít k oblehům, nebo k odemčení obranných slotů v CvC. Zakladatelé mohou zboží použít k odemčení vyšších obtížností v cechovní expedici.


Úrovně cechu a bonusy

Úrovně cechu

Guild Level.jpg

Zvyšování úrovně vašeho cechu zlepšuje jeho pozici v žebříčku a poskytuje bonusy všem jeho členům. Některé z bonusů pomohou vašemu cechu na mapách CvC, zatímco jiné přinesou výhody všem jednotlivým členům cechu. Momentálně může cech dosáhnout Úrovně cechu od 1 do 100.

Hodnocení cechu

Cechovní hodnocení je přepočítává každý den ve 20:00.

Prestiž cechu je součet síly ze všech sektorů ovládaných daným cechem + prestiž vyplývající z úrovně cechu.

3 nejlépe hodnocené cechy získávají navíc bonus 15 %, 10 % a 5 %.


Ranking guild.jpg