Cechovní expedice

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Co jsou cechovní expedice?

Jedná se o kooperativní minihru, ve které se s vašimi spolucechovníky budete snažit dosáhnout pokladů a zvýšit tak i sílu cechu. Hrát expedice jemožno na všech zařízeních.

Expedice začíná každé úterý a trvá 6 dnů. Každý hráč, který v okamžiku začátku expedice dosáhl Doby železné a je členem cechu, se může současné expedice zúčastnit. Tzn., že když hráč cech založí nebo se do nějakého přidá, musí počkat do nejbližšího úterý, aby se mohl expedice zúčastnit. Do expedice se dostanete z hlavního menu vlevo dole.

Mapa expedice

ExpeditionMap.png

Expedice se odehrávájí v džungli, k tomu je přizpůsobena i mapa a hudba. Každý člen cechu má svoji část mapy, kterou musí prozkoumat. Času na to má každý tolik, kolik zbývá do konce celé expedice. Společný pro celý cech je však ukazatel postupu džunglí. Ten naleznete nahoře v okně, případně dole pokud hrajete na mobilní aplikaci.

Ukazatel pokroku sčítá "expediční body" získané celým cechem. Po dosažení cíle získá cech určené množství síly. Síla cechu je pak přičtena každý den při přepočtu. Kliknutím na ukazatel získáte podrobnosti.

ExpeditionGoalBar.png

Expediční body získáte za úspěšné vyřešení střetnutí (stanoviště). Můžete zvolit hrubou sílu a přes hlídku se probojovat, nebo zkusit průchod vyjednat. Po každém průchodu otevřete truhlu s osobní odměnou a přesunete se k dalšímu stanovišti.

Zpočátku je mapa zahalena v mlze – odkrývá se však spolu s vaším postupem do hloubi pralesa. Pamatujte, že větší stanoviště hlídají silnější posádky a proto je obtížnější přes ně projít. Nejbližší stanoviště je označeno žlutou šipkou.

Řešení střetů

Množství bezprostředně za sebou následujících pokusů k projití přes hlídku je omezeno na 8. Za každou rozpoutanou bitvu ztrácí hráč jeden pokus. Počet pokusů je zobrazen v počítadle:

ExpeditionAttempts.png

Když vám pokusy dojdou, tak můžete buď čekat až se obnoví – 1 za hodinu, nebo si je dokoupit. Pokus je možno dokoupit za medaile či diamanty (tedy ne za mince jako výzkumné body). První dokupované pokusy jsou velmi levné, ale s každým koupeným se cena za jeden zvyšuje. Nicméně takto nabyté ceny se s koncem výpravy zresetují a na začátku další expedice budou opět na výchozí hodnotě.

Expediční body přidáte k výpravě po každé bitvě – tedy i po té prohrané. Samozřejmě ale prohra přinese bodů méně než výhra. Mety pro cech se stanovují podle počtu jeho členů a pokroku těchto členů (pamatujte, že cíle se stanovují při začátku expedice a s příchodem/odchodem členů se tedy nemění). Zároveň jsou tyto cíle sdílené všemi členy cechu.


Boje

Jak je psáno výše, přes stanoviště můžete přejít dvěma způsoby. Bojem, nebo vyjednáváním. Boje probíhají naprosto stejně jako kdekoli jinde ve hře (kampaň, PvP, CvC)

Celková obtížnost pro hráče expedice zavisí na pokroku daného hráče ve stromu výzkumu v době začátku expedice. Během postupu džunglí můžete čelit dvouvlným armádám nebo třeba jednotkám s různými bonusy.

Vyjednávání

Rozhodnete-li se vyjednávat, budete muset uplatit skupinu pěti domorodců. Každý z nich má specifický požadavek na to, co po vás chce, a jelikož jejich jazyku nerozumíte, tak budete muset hádat, co to vlastně je. Aby vás nechali projít, tak se musíte trefit do vkusu všem pěti. Zkuste jim nabídnout nějaké mince. Dva z pěti domorodců si je spokojeně odnesou, ale tři je jen schovají do kapsy a zůstanou stát. Že by chtěli trochu zásob?

NegotiationGame1.png


Jakmile máte suroviny zvoleny, můžete stisknout tlačítko "Plať a vyjednávej" (v tuto chvíli ztratíte jeden Pokus). Mějte na paměti, že dáváte suroviny z vašich vlastních skladů. Domorodci vám pak na ně sdělí svůj názor:

NegotiationGameFeedback.png
  • Správně - vaše nabídka byla přijata! Stejnou surovinu však můžou (ale nemusí) chtít i další domorodci.
  • Špatná osoba - o surovinu má zájem jiný domorodec (či více domorodců), ne tento.
  • Špatně - nabídka byla zamítnuta, nikdo o danou surovinu nemá zájem (již ani nebude možné tuto surovinu příště nabídnout).

Asi už jste si v okně vyjednávání všimli, že máte 3 šance. Po každé nabídce 5 předmětů a kliknutí na tlačítko "Plať a vyjednávej", přijdete o jednu:

NegotationGame2.png

Když je všechny promarníte, můžete si koupit další za diamanty, anebo se vzdát a zkusit to později znova. V tom případě pak můžete nabízet ty samé suroviny, ale poptávka domorodců už bude jiná.

Expediční obtížnosti

Mapu expedice můžete projít ne jednou, ale až čtyřikrát týdně! Pro opětovné dobytí mapy musíte odemknout vyšší obtížnosti (2., 3. a 4. úroveň). Klikněte na ikonu hvězdy v levém horním rohu a otevřete přehled obtížností:

ExpeditionsDifficulties.png

Výchozí je první obtížnost a je pro všechny ihned dostupná. K odemknutí dalších musí vůdce nebo zakladatel cechu zaplatit zbožím z cechovní pokladny. Přispívat do ní však můžou všichni členové.

Ceny odemknutí obtížností závisí na době a počtu členů v cechu v čase zahájení expedice. Každý hráč navyšuje potřebnou cenu dle své aktuální doby. Cech pak musí k odemknutí obtížnosti zaplatit za všechny dohromady. Daná obtížnost je potom dostupná všem v cechu, kdo se expedice účastní.

Mistrovství cechů

Mistrovství cechů posouvá cechovní expedici na jinou úroveň, probíhá napříč světy!

Každý týden bude váš cech spojen s až 7 dalšími, podobně velkými, náhodnými cechy z různých světů dané jazykové verze*. Během 6denní expedice můžete proti těmto cechům bojovat. Ujistěte se, že co nejvíce spolucechovníků bude moci expedici dokončit, a dostat tak cech až na samý vrchol žebříčku!

Chrám relikvií

Chrám relikvií je velkolepou budovou určenou zvláště pro fandy expedicí. Nákresy k němu lze získat právě při expedicích řešením střetů anebo přispíváním k jeho vylepšování v městech ostatních. Disponuje pouze jediným pasivním bonusem - Hon za relikviemi.

Ge hud relic inactive.png

Hon za relikviemi vám dává šanci získat speciální odměnu vždy, když vyřešíte nějaký střet. Napravo se nachází ikona, která když se rozsvítí, znamená to, že se někde na mapě nachází relikvie. Může se klidně nacházet i v ještě neodkryté oblasti pod mlhou. V takovém případě budete v expedici muset pokročit, dokud mlha nezmizí, a následně pak můžete relikvii sebrat a odměnu v ní skrytou získat. Dejte pozor, abyste na nějakou nezapomněli, než přejdete do vyšší obtížnosti! To by jinak zmizela v nenávratnu...

Ge hud relic.png

Relikvií jsou hned tři druhy - běžné, neobvyklé a vzácné. Samozřejmě je vyšší pravděpodobnost, že se objeví běžná než vzácná. Toto se ale mění s tím, jak postupně budete svůj Chrám relikvií vylepšovat. Šance na vzácné relikvie poroste, na běžné naopak klesne.

Zde je přehled, jaké odměny můžete z relikvií získat.

Ge relic common.png Běžné (Stříbrná) Ge relic uncommon.png Neobvyklé (Zlatá) Ge relic rare.png Vzácné (Nefritová)
20 Bodů výzkumu 100 Bodů výzkumu Terasovitá farma
25 zboží (1 typ) 200 zboží (1 typ) Posvátná stráž nebes
5 Lehkých jednotek 10 Tuláků Fontána mládí
5 Střeleckých jednotek Obřadní oheň Malá renovační sada
5 Jezdeckých jednotek Kmenové náměstí Renovační sada
5 Těžkých jednotek Malý balík medailí Uložení budovy
5 jednotek artilerie
2 nákresy
Tvář starověku
Brána boha Slunce

Vylepšení budov

Protože je cechovní expedice oblíbenou součástí hry, rozhdl se vývojový tým provést některá vylepšení, aby expedice byla ziskovější a tím i podnětnější. S tím přichází šest nových vylepšení pro budovy z cechovní expedice a nová sada zmenšení. Tato vylepšení lze získat jen ve 4. úrovni expedice. Zde jsou následující dodatky:

předtím
reward_icon_renovation_kit.png
potom
Tvář starověku D_SS_MultiAge_Expedition16a.png
Reward icon upgrade kit face of the ancient.png
Tvář starověku - úr. 2 D_SS_MultiAge_Expedition16c.png
Brána boha Slunce D_SS_MultiAge_Expedition16b.png
Reward icon upgrade kit gate of the sun god.png
Brána boha Slunce - úr. 2 D_SS_MultiAge_Expedition16d.png
Obřadní oheň T_SS_AllAge_Expedition16.png
Reward icon upgrade kit ritual flame.png
Obřadní oheň - úr. 2 T_SS_AllAge_Expedition16b.png
Kmenové náměstí R SS MultiAge Expedition16a.png
Reward icon upgrade kit tribal square.png
Kmenové náměstí - úr. 2 R SS MultiAge Expedition16c.png
Terasovitá farma P SS MultiAge Expedition16.png
Reward icon upgrade kit terrace farm.png
Terasovitá farma - úr. 2 P SS MultiAge Expedition16b.png
Posvátná stráž nebes R_SS_MultiAge_Expedition16b.png
Reward icon upgrade kit sacred sky.png
Posvátná stráž nebes - úr. 2 R_SS_MultiAge_Expedition16d.png
Fontána mládí L_SS_AllAge_Expedition16.png
Reward icon shrink kit fountain of youth.png
Malá Fontána mládí L_SS_AllAge_Expedition16Small.png