Moderní doba

Z Forge of Empires - Wiki CZ
(přesměrováno z Modern)
Přejít na: navigace, hledání
  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Me prefabrication.png Předvýroba 102 100000 200000 200Machineparts icon.png200Coke icon.png Good icon.png Good icon.png
Me autobahns.png Dálnice 57 0 400000 180Petroleum.png130Tar icon.png Expansion icon.pngRoad icon.pngGood icon.png
Me food processing.png Potravinářství 85 75000 150000 430Whale icon.png100Tinplate.png Good icon.png Good icon.png
Me prefab houses.png Montované domy 79 50000 200000 190Ferroconcrete.png140Convenience food.png House icon.png
Me mechanized infantry.png Mechanizovaná pěchota 59 25000 250000 90Machineparts icon.png60Petroleum.png Military icon.png
Me motels.png Motely 62 50000 200000 130Asbestos.png 90Porcelain icon.png House icon.png
Me mechanized artillery.png Mechanizované dělostřelectvo 67 25000 250000 180Explosive icon.png90Wire icon.png Military icon.png Deco icon.png
Me hatter.png Reklama 73 100000 50000 190Flavorants.png140Packaging.png Supplie icon.png
Me commercial aviation.png Komerční letecká doprava 110 77000 110000 90Tinplate.png120Coke icon.png Supplie icon.png Deco icon.png
Me service 24 7.png Služba 24/7 77 24000 70000 210Convenience food.png90Coffee icon.png Cultural icon.png
Me hollywood.png Hollywood 111 300000 100000 180Luxury materials.png60Explosive icon.png Cultural icon.png Deco icon.png
Me spectator sports.png Divácké sporty 108 15000 80000 140Textiles icon.png120Asbestos.png Cultural icon.png
Me rapid deployment.png Rychlé nasazení 58 123456 654321 160Textiles icon.png40Paper icon.png Military icon.png
Me consumer goods.png Spotřební zboží 109 60000 250000 160Machineparts icon.png130Rubber icon.png Supplie icon.png
Me baby boom.png Populační vlna 56 0 300000 160Fertilizer icon.png140Packaging.png Expansion icon.png Road icon.png
Me modern tanks.png Moderní tanky 112 25000 250000 150Tinplate.png140Petroleum.png Military icon.png
Me suburban houses.png Předměstské domy 70 50000 200000 150Luxury materials.png80Ferroconcrete.png House icon.png
Me anti tank warfare.png Protitankové válčení 45 25000 250000 90Explosive icon.png90Ferroconcrete.png Military icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 233 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 667 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 369 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Celkem 42 958 733 680 493 707 179 037

Nová doba

  • Úvod

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

  • Tabulka
Doba bronz. Doba želez. Raný střed. Vrcholný střed. Pozdní střed. Koloniální doba Průmysl. věk Doba pokroku
MinceIcon coins.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
ZásobySmall supplie.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
V. bodySmall fp.png 2 10 10 10 10 10 10 10
MedalileSmall medal.png 5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postm. doba Souč. Zítra Budouc. Arkt. bud. Oceán. bud. Virt. bud.
MinceIcon coins.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000 37000
ZásobySmall supplie.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000 37000
V. bodySmall fp.png 10 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 900 1250 1600 2200 2400 2600 2800 3200