Kolonizace Marsu

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Technology icon spacefaring.png Vesmírná jízda
Worldmap icon mars.png
300 50,000,000 50,000,000 250Fine tea silk.png250Fine cryptocash.png přístup do kolonie na Marsu Road icon.png House icon.png
Technology icon subatomic crystallization.png Subatomická krystalizace
Worldmap icon mars.png
310 0 0 350Fine data crystals.png150Fine tea silk.png140Fine cryptocash.png Good icon.png Good icon.png
Technology icon entangled nuclear fusion.png Spletená nukleární fúze
Worldmap icon mars.png
305 0 0 235Fine nanites.png280Fine golden rice.png Good icon.png
Technology icon genome recoding.png Překódování genomu
Worldmap icon mars.png
335 0 0 160Fine data crystals.png125Fine golden rice.png200 Good icon.png Good icon.png
Technology icon plasma nozzles.png Plazmové trysky 310 40,000,000 30,000,000 200Ipromethium.png Military icon.png
Technology icon polymerized membranes.png Polymerizované membrány
Worldmap icon mars.png
330 0 0 200Fine mars ore.png Budovy podpory života 3 rozšíření kolonie Terraformace Marsu
Technology icon solid mark ii glass.png S.O.L.I.D. Sklo jakosti II 315 0 0 500Fine superalloys.png400Fine lubricants.png Supplie icon.png House icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon lower ai cores.png Nižší jádra UI 320 45,000,000 35,000,000 200Fine mars ore.png250Ipromethium.png Military icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon multispectral sensors.png Multispektrální snímače 335 0 0 250Fine biotech crops.png300Fine mars microbes.png280Fine fusion reactors.png Cultural icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon space marketing techniques.png Vesmírné marketingové techniky 325 0 0 350Fine superalloys.png200Fine mars ore.png500Fine lubricants.png Deco icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon enhanced plasteel.png Pokročilá plastocel
Worldmap icon mars.png
340 0 0 300Fine mars ore.png600Fine biotech crops.png250Orichalcum.png House icon.png 3 rozšíření kolonie
Technology icon mars regulations.png Marsovská nařízení 350 60,000,000 0 600Fine biotech crops.png650Fine mars microbes.png600Fine lubricants.png Rozšíření Icon reward avatar.png
Technology icon pressurized plasma.png Stlačená plazma 365 0 0 500Fine mars microbes.png800Fine fusion reactors.png650Fine lubricants.png Military icon.png
Technology icon repurposable furniture.png Víceúčelový nábytek
Worldmap icon mars.png
370 0 0 600Fine fusion reactors.png700Fine superalloys.png250Orichalcum.png House icon.png
Technology icon non reflective photovoltaic.png Nereflexní fotovoltaika
Worldmap icon mars.png
385 0 0 850Fine superalloys.png950Fine biotech crops.png300Ipromethium.png Budovy podpory života Life Support Building
Technology icon anti gravitational fields.png Antigravitační pole 360 55,000,000 0 600Fine mars ore.png1,150Fine mars microbes.png1,200Fine lubricants.png Military icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon waste management enzymes.png Enzymy odpadového hospodářství
Worldmap icon mars.png
365 0 0 1,050Fine biotech crops.png1,400Fine fusion reactors.png Budovy podpory života 3 rozšíření kolonie Terraformace Marsu
Technology icon mars infrastructure.png Marsovská infrastruktura 385 0 0 1,400Fine mars microbes.png1,450Fine superalloys.png400Orichalcum.png Road icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon molecular editing.png Molekulární úpravy
Worldmap icon mars.png
375 0 0 200Fine fusion reactors.png100Fine mars ore.png Budovy podpory života 3 rozšíření kolonie
Technology icon superconductor particle streams.png Proudy supravodivých částic Streams 380 0 0 1,1700Fine superalloys.png1,300Fine mars microbes.png1,450Fine lubricants.png Military icon.png
Technology icon self repairing alloys.png Samoopravné slitiny
Worldmap icon mars.png
400 0 0 1,000Fine mars ore.png1,200Fine fusion reactors.png House icon.png 3 rozříření kolonie
Technology icon neural augmented frameworks.png Neurální rozšířené rámce 395 0 0 1,900Fine biotech crops.png1,700Fine superalloys.png300Orichalcum.png Road icon.png Icon reward avatar.png
Technology icon mars ownership patents.png Patenty na vlastnictví Marsu 390 0 65,000,000 2,000Fine mars microbes.png900Fine mars ore.png600Ipromethium.png Rozšíření
Technology icon multi purpose code routines.png Víceúčelové kódovací rutiny
Worldmap icon mars.png
400 0 0 2,800Fine fusion reactors.png1,900Fine biotech crops.png1,500Fine lubricants.png Budovy podpory životaAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Celkem 66 702 1 388 747 195 1 437 179 037

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700