Současnost

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ce internet.png Internet 58 500000 1000000 250Semiconductors.png150Convenience food.png Expansion icon.png
Ce waterfront.png Nábřežní rezidence 95 100000 800000 250Ferroconcrete.png200Filters.png House icon.png Deco icon.png
Ce shophouses.png Nákupní domy 75 400000 400000 200Steel.png250Convenience food.png House icon.png
Ce automation.png Automatizace 104 400000 850000 290Machineparts icon.png120Semiconductors.png Good icon.png Good icon.png
Ce bionics.png Bionika 60 350000 1200000 400Dna data.png100Plastics plant.png Good icon.png
Ce petroleum industry.png Ropný průmysl 101 600000 900000 330Petroleum.png160Tinplate.png Good icon.png Good icon.png
Ce local purchasing.png Místní trh 99 200000 200000 250Renewable ressources.png200Packaging.png Supplie icon.png Cultural icon.png
Ce consumerism.png Konzumerismus 61 1300000 500000 260Plastics plant.png400Luxury materials.png Cultural icon.png
Ce reactive armor.png Reaktivní pancíř 110 150000 700000 380Explosive icon.png200Steel.png Military icon.png
Ce aerial fire support.png Vzdušná palebná podpora 82 300000 500000 120Magnet factory.png100Machineparts icon.png Military icon.png
Ce missile artillery.png Raketové dělostřelectvo 105 450000 1000000 480Asbestos.png160Petroleum.png Military icon.png
Ce financial services.png Finanční služby 44 2500000 0 180Semiconductors.png260Lng.png Supplie icon.png Deco icon.png
Ce globalization.png Globalizace 97 800000 1500000 400Packaging.png180Robotics factory.png Supplie icon.png Deco icon.png
Ce mobile air defense.png Mobilní protivzdušná obrana 108 650000 450000 250Magnet factory.png260Tinplate.png Military icon.png
Ce condominiums.png Bytové domy 90 200000 600000 300Ferroconcrete.png200Filters.png House icon.png
Ce stress management.png Řízení stresu 42 25914 251147 400Flavorants.png175Bionics research lab.png Cultural icon.png
Ce military interventions.png Vojenské zásahy 92 1000000 250000 250Lng.png200Robotics factory.png Military icon.png
Ce renewable energy.png Obnovitelné zdroje energie 107 100000 1200000 225Bionics research lab.png250Renewable ressources.png Expansion icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše - Osidlování měsíce Jupiteru

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Osidlování měsíce Jupiteru 15 624 480 000 000 470 000 000
Celkem 82 026 1 868 809 537 1 906 626 716

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše Osidlování měsíce Jupiteru
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700