Velkolepé budovy

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Velkolepé budovy jsou důležitým prvkem Forge of Empires. Prezentují velké úspěchy v historii i budoucnosti lidstva a poskytují vašemu městu velké bonusy!

Proč jsou velkolepé budovy speciální?

Velké budovy poskytují Vašemu městu jedinečný bonus a často další produkci. Mohou být také vylepšeny na velmi vysokou úroveň, kdy poskytují ještě lepší bonusy a vyšší produkce vašemu městu a zároveň se jejich velikost nemění.

A samozřejmě za přispívání do velkolepých budov vašich přátel, sousedů a spolubojovníků získáte výzkumné body, které můžete použít pro své vlastní velkolepé budovy!

Výstavba velkolepých budov

Výstavba velkolepých budov Great building.png je velmi odlišná od běžných staveb. Vyžadují sadu nákresů a zboží dané doby. V přehledu velkolepých budov ve stavební nabídce na první pohled vidíte, co je pro jakou velkolepou budovu potřeba.
Neuvidíte zde velkolepé budovy, ke kterým jste zatím nezískali nákres.

Nákresy

Každá velkolepá budova vyžaduje devět nákresů, které musíte shromáždit, pokud chcete budovu postavit. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby:

 • Motivováním/zušlechťováním budov spoluhráčů.
 • Pleněním sousedů, ačkoliv šance je o něco menší než při motivování/zušlechťování.
 • Pomoc se stavbou velkolepých budov ostatních hráčů (viz. "Odměny za příspěvky")
 • Pokud máte alespoň jeden nákres požadované velkolepé budovy, další lze dokoupit za diamanty.
 • Speciální události mohou nabízet nákresy jako ceny.
 • Nákresy můžete nalézt i v příhodách v okolí vašeho města.
 • Cechovní expedice je také způsob, jak získat nákresy. Podívejte se do truhly a zjistěte, zda máte štěstí, že jeden pořídíte, a jaké je procento jeho získání.
 • A nakonec, nákres můžete získat ze speciální budovy -Svatyně inspirace, pokud je tato budova motivována .

Při motivování / zušlechťování / plenění závisí věk dotčené budovy na tom, jaký nákres můžete najít. Příklad: Pokud motivujete hrnčířkou dílnu, budovu z doby bronzové, můžete najít plány pouze pro Diovu sochu nebo Babylonskou věž - velkolepé stavby doby bronzové.

Pokud vám nějaký nákres chybí, můžete vyměnit dva jiné nákresy, které máte několikrát za jeden jiný, který je ale stále náhodný. Blueprints.png

Zboží

Jakmile budete mít kompletní sadu nákresů budovy, budete potřebovat zboží potřebné k její výstavbě.

GB-Build.png

Potřebné zboží můžete získat obchodováním se sousedy, přáteli a spolucechovníky. Jakmile máte potřebné zboží, umístěte velkolepou budovu do města pomocí tlačítka "Postavit".

Vylepšování velkolepých budov

Jakmile umístíte velkolepou budovu do města, je to na úrovni 0, jako staveniště.

C SS MiddleAge 6x7.png

Na rozdíl od ostatních budov se tyto nepostaví samy, ale musí být postaveny s využitím výzkumných bodů.

Jakmile je velkolepá budova postavena na 1. úroveň, poskytuje bonusy. Dále ji můžete vylepšovat až na úroveň 10. Pro každou další úroveň je potřeba kompletní sada nákresů (jedna sada = jedna další úroveň).

Čím vyšší je úroveň velkolepé budovy, tím vyšší jsou její bonusy a tím více výzkumných bodů je potřeba pro vylepšení na další úroveň.

Podrobné informace o nákladech a bonusech najdete v příslušném seznamu velkolepých budov.

Příspěvky do velkolepých budov

Za příspěvky do velkolepých budov spoluhráčů je prvních pět umístěných odměněno, jakmile je úroveň budovy dokončena. Hráči, kteří vlastní Arc a umístili se mezi prvními pěti, mají odměnu navýšenou právě o bonus z jejich Arcu.

Odměnou za příspěvky do velkolepých budov mohou být:

 • Výzkumné body
 • Medaile
 • Nákresy dané budovy

GB-Contribute.png

Seznam velkolepých budov

Níže najdete seznam všech velkolepých budov, které jsou momentálně ve hře. Jednotlivé bonusy velkolepých budov můžete vidět na stránce Navýšení velkolepých budov .

Budova Věk Velikost Schopnosti
X_SS_AllAge_EasterBonus4-29c9eea02.png
Observatoř Žádný věk 3x3 icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png Zboží cechu
icon_great_building_bonus_defence-2a1f4e718.png Bonus podpory obrany sektorů
X_SS_AllAge_Expedition-f83613f2b.png
Chrám relikvií Žádný věk 6x6 icon_great_building_bonus_relic_hunt-1e6ee5852.png Hon za relikviemi
X_SS_AllAge_Oracle-7f028abe5.png
Věštkyně z Delf Žádný věk 3x3 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_BronzeAge_Landmark1-8c05e42c6.png
Babylónská věž Doba bronzová 4x4 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_population-01ef73faa.png Populace
X_SS_BronzeAge_Landmark2-3f3eeac89.png
Diova socha Doba bronzová 2x3 icon_great_building_bonus_military-cf9343dad.png Podpora armády
X_SS_IronAge_Landmark1-66dfd5eb3.png
Koloseum Doba železná 6x7 icon_great_building_bonus_medals-eb85dc816.png Výroba medailí
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_IronAge_Landmark2-c228a993a.png
Alexandrijský maják Doba železná 4x4 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Podpora zásob
X_SS_EarlyMiddleAge_Landmark1-f5c5726a5.png
Hagia Sofia Raný středověk 7x6 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_EarlyMiddleAge_Landmark2-000c2d6a8.png
Cášská katedrála Raný středověk 4x6 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_military-cf9343dad.png Podpora armády
X_SS_EarlyMiddleAge_Landmark3-dbdd9c1ab.png
Galatská věž Raný středověk 3x3 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_plunder_repel-1d5b41c6c.png Ochrana vůči rabování
X_SS_HighMiddleAge_Landmark1-b4c099122.png
Bazilika svatého Marka Vrcholný středověk 6x6 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Podpora mincí
X_SS_HighMiddleAge_Landmark3-fbd9de3b3.png
Notre Dame Vrcholný středověk 4x6 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_LateMiddleAge_Landmark1-af860d333.png
Chrám Vasila Blaženého Pozdní středověk 5x5 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_fierce_resistance-fb5df4049.png Zuřivý odpor
X_SS_LateMiddleAge_Landmark3-f0da031b9.png
Castel del Monte Pozdní středověk 5x5 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
icon_great_building_bonus_military-cf9343dad.png Podpora armády
X_SS_ColonialAge_Landmark1-fe2a4c4e5.png
Drážďanský kostel Panny Marie Koloniální doba 5x5 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_ColonialAge_Landmark2-74a68e188.png
Dealský hrad Koloniální doba 7x7 icon_great_building_bonus_medals-eb85dc816.png Výroba medailí
icon_great_building_bonus_fierce_resistance-fb5df4049.png Zuřivý odpor
X_SS_IndustrialAge_Landmark1-1b210c5fa.png
Royal Albert Hall Průmyslový věk 7x6 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Podpora zásob
X_SS_IndustrialAge_Landmark2-673b2816b.png
Kapitol Průmyslový věk 7x5 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_population-01ef73faa.png Populace
X_SS_ProgressiveEra_Landmark2-08b2484f9.png
Château Frontenac Doba Pokroku 5x6 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_scroll-06e598182.png Zvýšená odměna za úkol
X_SS_ProgressiveEra_Landmark1-007e55ee7.png
Alcatraz Doba Pokroku 10x7 icon_great_building_bonus_penal_unit-e26c4234f.png Jednotka trestanců
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_ModernEra_Landmark1-49d4ce3b7.png
Space Needle Moderní doba 6x5 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_ModernEra_Landmark2-fe3af2f65.png
Atomium Moderní doba 7x6 icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png Zboží cechu
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_PostModernEra_Landmark1-4459dbba2.png
Mys Canaveral Postmoderní doba 4x5 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
X_SS_PostModernEra_Landmark2-860fe8af9.png
Habitat Postmoderní doba 7x6 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_population-01ef73faa.png Populace
X_SS_ContemporaryEra_Landmark1-d98085f0b.png
Lotosový chrám Současnost 6x6 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_ContemporaryEra_Landmark2-408a782b9.png
Innovation Tower Současnost 6x6 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
icon_great_building_bonus_population-01ef73faa.png Populace
X_SS_TomorrowEra_Landmark2-9fc468d24.png
Věž smíru Svět zítřka 6x5 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_aid_goods-5f379e962.png Zboží za pomoc
X_SS_TomorrowEra_Landmark1-52d8f0578.png
Voyager V1 Svět zítřka 4x7 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_plunder_goods-e61766d4d.png Zboží za rabování
X_SS_FutureEra_Landmark1-5e4ce8923.png
Arc Budoucnost 7x5 icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png Zboží cechu
icon_great_building_bonus_contribution_boost-9376bf114.png Navýšení odměny za příspěvek
X_SS_FutureEra_Landmark2-bd4f77812.png
Projekt deštný prales Budoucnost 6x6 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_aid_blueprints-dcf1b78e5.png Nákresy za pomoc
X_SS_ArcticFuture_Landmark1-c8bb35446.png
Socha Gaea Ledová budoucnost 6x4 icon_great_building_bonus_medals-eb85dc816.png Výroba medailí
icon_great_building_bonus_happy-a704d35c1.png Spokojenost
X_SS_ArcticFuture_Landmark3-ffabec94b.png
Semenná banka Ledová budoucnost 5x6 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_helping_hands-8a8ab67d3.png Pomocníci
X_SS_ArcticFuture_Landmark2-1b35abbe0.png
Arktická oranžerie Ledová budoucnost 7x7 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
icon_great_building_bonus_critical_hit_chance-813956abb.png Kritický zásah
X_SS_OceanicFuture_Landmark1-15a0f4d43.png
Muzeum Atlantidy Oceánská budoucnost 6x7 icon_great_building_bonus_goods-d0ec16dee.png Výroba zboží
icon_great_building_bonus_plunder_and_pillage-46c8a2c34.png Plenit a drancovat
X_SS_OceanicFuture_Landmark2-949a328f6.png
Kraken Oceánská budoucnost 5x5 icon_great_building_bonus_forgepoints-282a21692.png Výzkum
icon_great_building_bonus_first_strike-4db81fcca.png První úder
X_SS_OceanicFuture_Landmark3-ead22fef7.png
Modrá galaxie Oceánská budoucnost 7x5 icon_great_building_bonus_medals-eb85dc816.png Výroba medailí
icon_great_building_bonus_double_collect-b3bcf4b27.png Dvojnásobný výběr
X_SS_VirtualFuture_Landmark1-1b3e2b48a.png
Terakotová armáda Virtuální budoucnost 4x6 icon_great_building_bonus_advanced_tactics-dbadae841.png Pokročilé taktiky
X_SS_VirtualFuture_Landmark2-bd526195d.png
Hrad Himedži Virtuální budoucnost 6x6 icon_great_building_bonus_supplies-b288489ac.png Výroba zásob
icon_great_building_bonus_spoils_of_war-5713901f1.png Válečná kořist
X_SS_SpaceAgeMars_Landmark1-888ac6894.png
Star Gazer Kolonizace Marsu 5x5 icon_great_building_bonus_previous_era_good_production-9adbebe76.png Výroba zboží z předchozí éry
X_SS_SpaceAgeMars_Landmark2-3bfee8cbf.png
Projekt Virgo Kolonizace Marsu 5x5 icon_great_building_bonus_coins-58c29bfdc.png Výroba mincí
icon_great_building_bonus_missile_launch-b311fc66c.png Odpálení řízené střely
X_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Landmark1-0b68cd7a6.png
Vesmírný transportér Kolonizace pásu planetek 7x4 icon_great_building_bonus_special_goods-6d072a724.png Orbitální doprava
icon_great_building_bonus_diplomatic_gifts-66a12cb0f.png Diplomatické dary
X_SS_SpaceAgeVenus_Landmark1-0c092a618.png
Létající ostrov Kolonizace Venuše 4x6 icon_great_building_bonus_mysterious_shards-64a7d6e32.png Záhadné úlomky
X_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Landmark1-ff9f2cf72.png
Jádro umělé inteligence Osidlování měsíce Jupiteru 5x5 icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png Zboží cechu
icon_great_building_bonus_algorithmic_core-21a317957.png Algoritmické jádro