Tholos

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání


R SS MultiAge SportBonus18a 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sada lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost a bonusy z velkolepých budov navyšují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 2

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png
denně
Icon happiness.png Ranking Points.png
Doba bronzová 700 580 80
Doba železná 1,700 990 128
Ranný středověk 2,900 1,100 320
Vrcholný středověk 4,000 1,230 640
Pozdní středověk 5,300 1,370 960
Koloniální doba 8,100 1,610 1,600
Průmyslová doba 10,100 1,810 3,200
Doba pokroku 12,300 1,990 4,800
Moderní doba 15,300 2,130 8,000
Postmoderní doba 19,200 2,220 12,800
Contemporary Era 25,000 2,580 19,200
Tomorrow 28,900 3,130 32,000
Zítra 33,200 3,750 51,200
Ledová budoucnost 37,700 4,370 78,800
Oceánká budoucnost 42,500 5,040 96,000
Virtuální budoucnost 47,600 6,020 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 2

R SS MultiAge SportBonus18b 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí a zásob.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 3

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Age Icon coins.png
denně
Icon happiness.png Icon supplies.png
(pokud je namotivován)
Ranking Points.png
Doba bronzová 800 610 700 80
Doba železná 1,900 1,060 1,600 128
Ranný středověk 3,000 1,170 2,700 320
Vrcholný středověk 4,300 1,300 3,800 640
Pozdní středověk 5,600 1,450 5,000 960
Koloniální doba 8,600 1,710 6,400 1,600
Průmyslová doba 10,700 1,930 7,800 3,200
Doba pokroku 13,000 2,120 9,100 4,800
Moderní doba 16,100 2,260 10,600 8,000
Postmoderní doba 20,300 2,360 12,100 12,800
Současnost 26,400 2,740 13,600 19,200
Zítra 30,600 3,330 15,200 32,000
Budoucnost 35,000 3,990 16,700 51,200
Ledová budoucnost 39,800 4,640 18,400 78,800
Oceánská budoucnost 44,900 5,360 20,100 96,000
Virtuální budoucnost 50,300 6,400 21,800 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 3

R SS MultiAge SportBonus18c 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob a medailí.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 4

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 900 650 700 2 80
Doba železná 2,000 1,120 1,700 3 128
Ranný středověk 3,200 1,240 2,900 3 320
Vrcholný středověk 4,500 1,380 4,000 3 640
Pozdní středověk 5,900 1,540 5,300 4 960
Koloniální doba 9,000 1,810 6,800 5 1,600
Průmyslová doba 11,200 2,040 8,200 6 3,200
Doba pokroku 13,600 2,240 9,700 8 4,800
Moderní doba 17,000 2,400 11,200 12 8,000
Postmoderní doba 21,300 2,500 12,800 16 12,800
Současnost 27,800 2,900 14,400 23 19,200
Zítra 32,200 3,520 16,100 31 32,000
Budoucnost 36,900 4,220 17,700 38 51,200
Ledová budoucnost 41,900 4,910 19,400 46 78,800
Oceánská budoucnost 47,200 5,670 21,300 53 96,000
Virtuální budoucnost 52,900 6,770 23,000 64 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 4

R SS MultiAge SportBonus18d 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí a 1 výzkumný bod.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 5

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,000 680 800 4 1 80
Doba železná 2,200 1,180 1,800 5 1 128
Ranný středověk 3,400 1,310 3,000 6 1 320
Vrcholný středověk 4,700 1,460 4,300 6 1 640
Pozdní středověk 6,200 1,620 5,600 7 1 960
Koloniální doba 9,500 1,910 7,100 9 1 1,600
Průmyslový věk 11,800 2,150 8,700 12 1 3,200
Doba pokroku 14,300 2,360 10,200 16 1 4,800
Moderní doba 17,800 2,530 11,900 23 1 8,000
Postmoderní doba 22,400 2,640 13,500 32 1 12,800
Současnost 29,200 3,060 15,200 46 1 19,200
Zítra 33,800 3,720 17,000 62 1 32,000
Budoucnost 38,700 4,450 18,700 76 1 51,200
Ledová budoucnost 44,000 5,190 20,500 92 1 78,800
Oceánská budoucnost 49,600 5,990 22,500 106 1 96,000
Virtuální budoucnost 55,600 7,150 24,300 128 1 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 5

R SS MultiAge SportBonus18e 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 1 výzkumný bod a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 6

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,100 720 800 5 1 5 80
Doba železná 2,400 1,240 1,900 7 1 5 128
Ranný středověk 3,500 1,370 3,200 8 1 5 320
Vrcholný středověk 4,900 1,530 4,500 9 1 5 640
Pozdní středověk 6,500 1,710 5,900 11 1 5 960
Koloniální doba 9,900 2,010 7,500 13 1 5 1,600
Průmyslový věk 12,400 2,270 9,100 18 1 5 3,200
Doba pokroku 15,000 2,490 10,700 24 1 5 4,800
Moderní doba 18,700 2,660 12,500 35 1 5 8,000
Postmoderní doba 23,500 2,770 14,200 48 1 5 12,800
Současnost 30,600 3,220 16,000 69 1 5 19,200
Zítra 35,400 3,910 17,900 93 1 5 32,000
Budoucnost 40,600 4,690 19,700 114 1 5 51,200
Ledová budoucnost 46,100 5,460 21,600 138 1 5 78,800
Oceánská budoucnost 52,000 6,300 23,700 158 1 5 96,000
Virtuální budoucnost 58,200 7,530 25,600 192 1 5 128,000Soccer separator.png


Tholos- Lv. 6

R SS MultiAge SportBonus18f 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 2 výzkumné body a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabovám
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 7

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,100 760 800 7 2 5 80
Doba železná 2,500 1,300 2,000 9 2 5 128
Ranný středověk 3,700 1,440 3,400 11 2 5 320
Vrcholný středověk 5,200 1,610 4,700 12 2 5 640
Pozdní středověk 6,800 1,790 6,200 14 2 5 960
Koloniální doba 10,400 2,110 7,900 17 2 5 1,600
Průmyslový věk 12,900 2,380 9,600 23 2 5 3,200
Doba pokroku 15,700 2,610 11,300 32 2 5 4,800
Moderní doba 19,500 2,800 13,100 46 2 5 8,000
Postmoderní doba 24,500 2,910 15,000 64 2 5 12,800
Současnost 31,900 3,390 16,800 92 2 5 19,200
Zítra 37,000 4,110 18,800 124 2 5 32,000
Budoucnost 42,400 4,920 20,700 151 2 5 51,200
Ledová budoucnost 48,200 5,730 22,700 183 2 5 78,800
Oceánská budoucnost 54,300 6,620 24,900 211 2 5 96,000
Virtuální budoucnost 60,800 7,900 26,900 256 2 5 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 7

R SS MultiAge SportBonus18g 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 2 výzkumné body a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 8

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,200 790 900 8 2 10 80
Doba železná 2,600 1,370 2,100 11 2 10 128
Ranný středověk 3,800 1,510 3,500 13 2 10 320
Vrcholný středověk 5,400 1,690 4,900 15 2 10 640
Pozdní středověk 7,100 1,880 6,500 18 2 10 960
Koloniální doba 10,800 2,210 8,300 21 2 10 1,600
Průmyslový věk 13,500 2,490 10,000 29 2 10 3,200
Doba pokroku 16,400 2,740 11,800 40 2 10 4,800
Moderní doba 20,400 2,930 13,700 58 2 10 8,000
Postmoderní doba 25,600 3,050 15,700 80 2 10 12,800
Současnost 33,300 3,550 17,600 115 2 10 19,200
Zítra 38,600 4,300 19,700 155 2 10 32,000
Budoucnost 44,200 5,160 21,700 189 2 10 51,200
Ledová budoucnost 50,300 6,010 23,800 229 2 10 78,800
Oceánská budoucnost 56,700 6,930 26,100 263 2 10 96,000
Virtuální budoucnost 63,500 8,280 28,200 320 2 10 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 8

R SS MultiAge SportBonus18h 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 3 výzkumné body a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 9

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,200 830 900 10 3 10 80
Doba železná 2,700 1,430 2,200 13 3 10 128
Ranný středověk 4,000 1,580 3,700 16 3 10 320
Vrcholný středověk 5,600 1,760 5,200 18 3 10 640
Pozdní středověk 7,400 1,970 6,800 21 3 10 960
Koloniální doba 11,300 2,310 8,700 25 3 10 1,600
Průmyslový věk 14,000 2,610 10,500 35 3 10 3,200
Doba pokroku 17,000 2,860 12,300 48 3 10 4,800
Moderní doba 21,200 3,060 14,400 69 3 10 8,000
Postmoderní doba 26,700 3,190 16,400 96 3 10 12,800
Současnost 34,700 3,710 18,400 138 3 10 19,200
Zítra 40,200 4,500 20,600 186 3 10 32,000
Budoucnost 46,100 5,390 22,600 227 3 10 51,200
Ledová budoucnost 52,400 6,280 24,800 275 3 10 78,800
Oceánská budoucnost 59,900 7,250 27,200 316 3 10 96,000
Virtuální budoucnost 66,100 8,660 29,400 384 3 10 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 9

R SS MultiAge SportBonus18i 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 3 výzkumné body a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.
- Vylepšení Tholu Reward icon upgrade kit tholos of idols.png je třeba k vylepšení na Tholos - Lv. 10

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,300 870 1,000 12 3 15 80
Doba železná 2,800 1,490 2,300 15 3 15 128
Ranný středověk 4,200 1,650 3,800 18 3 15 320
Vrcholný středověk 5,800 1,840 5,400 21 3 15 640
Pozdní středověk 7,700 2,050 7,100 24 3 15 960
Koloniální doba 11,700 2,410 9,000 29 3 15 1,600
Průmyslový věk 14,600 2,720 10,900 40 3 15 3,200
Doba pokroku 17,700 2,990 12,900 56 3 15 4,800
Moderní doba 22,100 3,200 15,000 80 3 15 8,000
Postmoderní doba 27,700 3,330 17,100 112 3 15 12,800
Současnost 36,100 3,870 19,200 160 3 15 19,200
Zítra 41,800 4,700 21,500 216 3 15 32,000
Budoucnost 47,900 5,630 23,600 264 3 15 51,200
Ledová budoucnost 54,500 6,550 25,900 320 3 15 78,800
Oceánská budoucnost 61,400 7,560 28,400 368 3 15 96,000
Virtuální budoucnost 68,800 9,030 30,700 448 3 15 128,000Soccer separator.png


Tholos - Lv. 10

R SS MultiAge SportBonus18j 750px.png

- Po namotivování dvojnásobný počet mincí, zásob, medailí, 4 výzkumné body a zboží.
- Pokud není namotivován, může být vyrabován.
- Renovační sadu lze použít na posunutí do aktuální doby.
- Spokojenost/Velkolepé budovy ovlivňují produkci mincí.

Vlastnosti
Typ: Obytná budova
Velikost: Icon size.png 4x4
Zavedeno: Fotbalový pohár FoE 2018
Věk Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
denně (pokud je namotivován)
Doba bronzová 1,300 900 1,000 13 4 15 80
Doba železná 2,900 1,550 2,400 17 4 15 128
Ranný středověk 4,300 1,720 4,000 21 4 15 320
Vrcholný středověk 6,100 1,920 5,600 24 4 15 640
Pozdní středověk 8,000 2,140 7,400 28 4 15 960
Koloniální doba 12,200 2,510 9,400 33 4 15 1,600
Průmyslový věk 15,200 2,830 11,400 46 4 15 3,200
Doba pokroku 18,400 3,110 13,400 64 4 15 4,800
Moderní doba 22,900 3,330 15,600 92 4 15 8,000
Postmoderní doba 28,800 3,470 17,800 128 4 15 12,800
Současnost 37,500 4,030 20,000 183 4 15 19,200
Zítra 43,400 4,890 22,400 247 4 15 32,000
Budoucnost 49,800 5,860 24,600 302 4 15 51,200
Ledová budoucnost 56,600 6,820 27,000 366 4 15 78,800
Oceánská budoucnost 63,800 7,880 29,600 421 4 15 96,000
Virtuální budoucnost 71,400 9,410 32,000 512 4 15 128,000