Spokojenost: Porovnání verzí

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{|
 
{|
 
|[[Image:happiness.png|right|link=]]
 
|[[Image:happiness.png|right|link=]]
|'''Happiness'''[[file:small_happyness.png|link=]]:  
+
|'''Spokojenost'''[[file:small_happyness.png|link=]]:  
Pay attention to the morale of your people – if they are happy and satisfied, they will serve you better! A disgruntled population is significantly less productive and even refuses to go to war for you or trade. So take care that your people always happy or even delighted. You can achieve this by building decorations and cultural buildings. Advanced roads also provide for happy citizens.
+
Dávejte si pozor na morálku svého lidu - v případě, že jsou spokojeni a šťastni, bude se jim lépe sloužit. Nespokojená populace znamená, že je výrazně méně produktivní a dokonce odmítá jít za vás do války, případně neuzavře obchod. Zajistěte, aby byl váš lid pořád šťastný, nebo dokonce nadšený. Toho docílíte tím, že postavíte různé dekorace a kulturní budovy. Pokročilejší silnice jsou rovněž ku spokojenosti vašich občanů.
 
|}
 
|}
  
 
{| style="width:95%; margin: auto;
 
{| style="width:95%; margin: auto;
!<font size="2">You will get your people enthusiastic when you will reach 40% of your population as extra happiness. This will give you a +20% towards your coins and supplies production.
+
!<font size="2">Pokud vyvoláte u svých obyvatel nadšení, když dosáhnete navíc o 40% spokojenosti, získáte o 20% vyšší produkci mincí a zásob.
  
To tell how much happiness you need based on your population, simply multiply your current population by 1.4. In case you have a lot of happiness and you would like to build more houses without losing enthusiastic status, use the following tips:
+
Pokud chcete zjistit, kolik bodů spokojenosti budete na základě počtu obyvatel potřebovat, tak jednoduše svoji stávající populaci vynásobte koeficientem 1,4. V případě, že máte hodně bodů spokojenosti a chtěli byste stavět více domů bez ztráty nadšení, využijte následující tipy:
  
#Divide your current happiness by 1.4
+
#Vydělte vaši aktuální spokojenost koeficientem 1,4
#Rest the population to the result from above
+
#Od výsledku odečtěte počet obyvatel, které máte aktuálně k dispozici
#Look at the population given by the house you are trying to build, divide the latest result by the population per house
+
#Podívejte se na populaci u daného domu, který chcete postavit a vydělte posledním výsledkem
  
The last number will tell you how many more houses you can build and keep your people enthusiastic.</font>
+
Výsledné číslo vám napoví, kolik můžete postavit nových domů, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.
 +
 
 +
'''Například''':
 +
Vaše aktuální spokojenost je 398 a váš aktuální počet obyvatel je 164.
 +
#aktuální spokojenost / koeficient (398 / 1,4 = 284 ''zaokrouhleně'')
 +
#výsledek - aktuální počet obyvatel (284 - 164 = 120)
 +
#poslední výsledek / Dům na kůlech doby bronzové poskytuje 22 obyvatel (120 / 22 = 5 ''zaokrouhleně'')
 +
Můžete postavit tedy 5 domů na kůlech doby bronzové, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.</font>
 
|}
 
|}

Aktuální verze z 3. 10. 2016, 15:16

Happiness.png
SpokojenostSmall happyness.png:

Dávejte si pozor na morálku svého lidu - v případě, že jsou spokojeni a šťastni, bude se jim lépe sloužit. Nespokojená populace znamená, že je výrazně méně produktivní a dokonce odmítá jít za vás do války, případně neuzavře obchod. Zajistěte, aby byl váš lid pořád šťastný, nebo dokonce nadšený. Toho docílíte tím, že postavíte různé dekorace a kulturní budovy. Pokročilejší silnice jsou rovněž ku spokojenosti vašich občanů.

Pokud vyvoláte u svých obyvatel nadšení, když dosáhnete navíc o 40% spokojenosti, získáte o 20% vyšší produkci mincí a zásob.

Pokud chcete zjistit, kolik bodů spokojenosti budete na základě počtu obyvatel potřebovat, tak jednoduše svoji stávající populaci vynásobte koeficientem 1,4. V případě, že máte hodně bodů spokojenosti a chtěli byste stavět více domů bez ztráty nadšení, využijte následující tipy:

  1. Vydělte vaši aktuální spokojenost koeficientem 1,4
  2. Od výsledku odečtěte počet obyvatel, které máte aktuálně k dispozici
  3. Podívejte se na populaci u daného domu, který chcete postavit a vydělte posledním výsledkem

Výsledné číslo vám napoví, kolik můžete postavit nových domů, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.

Například: Vaše aktuální spokojenost je 398 a váš aktuální počet obyvatel je 164.

  1. aktuální spokojenost / koeficient (398 / 1,4 = 284 zaokrouhleně)
  2. výsledek - aktuální počet obyvatel (284 - 164 = 120)
  3. poslední výsledek / Dům na kůlech doby bronzové poskytuje 22 obyvatel (120 / 22 = 5 zaokrouhleně)

Můžete postavit tedy 5 domů na kůlech doby bronzové, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.