Spokojenost

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Happiness.png
SpokojenostSmall happyness.png:

Dávejte si pozor na morálku svého lidu - v případě, že jsou spokojeni a šťastni, bude se jim lépe sloužit. Nespokojená populace znamená, že je výrazně méně produktivní a dokonce odmítá jít za vás do války, případně neuzavře obchod. Zajistěte, aby byl váš lid pořád šťastný, nebo dokonce nadšený. Toho docílíte tím, že postavíte různé dekorace a kulturní budovy. Pokročilejší silnice jsou rovněž ku spokojenosti vašich občanů.

Pokud vyvoláte u svých obyvatel nadšení, když dosáhnete navíc o 40% spokojenosti, získáte o 20% vyšší produkci mincí a zásob.

Pokud chcete zjistit, kolik bodů spokojenosti budete na základě počtu obyvatel potřebovat, tak jednoduše svoji stávající populaci vynásobte koeficientem 1,4. V případě, že máte hodně bodů spokojenosti a chtěli byste stavět více domů bez ztráty nadšení, využijte následující tipy:

  1. Vydělte vaši aktuální spokojenost koeficientem 1,4
  2. Od výsledku odečtěte počet obyvatel, které máte aktuálně k dispozici
  3. Podívejte se na populaci u daného domu, který chcete postavit a vydělte posledním výsledkem

Výsledné číslo vám napoví, kolik můžete postavit nových domů, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.

Například: Vaše aktuální spokojenost je 398 a váš aktuální počet obyvatel je 164.

  1. aktuální spokojenost / koeficient (398 / 1,4 = 284 zaokrouhleně)
  2. výsledek - aktuální počet obyvatel (284 - 164 = 120)
  3. poslední výsledek / Dům na kůlech doby bronzové poskytuje 22 obyvatel (120 / 22 = 5 zaokrouhleně)

Můžete postavit tedy 5 domů na kůlech doby bronzové, aniž byste ztratili nadšení svých obyvatel.