Síla cechu

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

S cechovní sílou může váš cech dosáhnout vyšší úrovně, což umožňuje všem členům získat různé výhody. Existují 3 různé způsoby získání cechovní síly:

Speciální budovy

Některé Speciální budovy mohou sílu cechu produkovat. Kolik síly produkují závisí na jejich éře - čím vyšší je éra, tím větší síla může být vyrobena. Jedním dobrým příkladem pro budovu vyrábějící sílu cechu je Síň slávy. Tuto a další Speciální budovy lze získat z mnoha událostí a úkolových řad.
Shromážděná síla není okamžitě přidána do cechu, k tomu dochází pouze jednou denně při denním přepočtu.

Cechovní expedice

Kromě hodnotných budov a dalších položek může v Cechovní expedici získat i sílu cechu. Kolik síly lze získat závisí na výši a době * členů v cechu.

Ke zjištění celkové síly cechu, která byla získána, vydělte počet korunek 15.

Doba hráče Small powerguild.png Síla na korunku
Doba železná 15
Ranný středověk 35
Vrcholný středověk 70
Pozdní středověk 110
Koloniální doba 160
Průmyslový věk 230
Doba pokroku 330
Moderní doba 460
Postmoderní doba 620
Současnost 800
Zítra 1000
Budoucnost 1250
Ledová budoucnost 1500
Oceánská budoucnost 1750
Virtuální budoucnost 2000

Příklad: pětičlenný cech, dve z nich ve "Virtuální budoucnosti", ostatní z "Oceánské budoucnosti":

((2 x 2000) + (3 x 1750)) / 15 = 1'850 síly na korunku.

Síla získaná z korunek bude přidána do denního přepočtu. Možné výkonové bonusy v důsledku žebříčku celkového hodnocení cechů jsou přidány v pondělním přepočtu.

'*pokud hráč během expedice postoupí do nové doby, korunky jsou započítány podle doby, ve které hráč byl při spuštění expedice"

Cech vs Cech

V Cech vs Cech (CvC) lze sílu cechu získat pomocí dobývání sektorů. Čím vyšší doba a větší množství sektorů, tím vyšší je získaná síla cechu. Nicméně, cech obdrží pouze sílu z držených sektorů v době přepočtu. Síla získaná ze sektorů v CvC bude přidána, mimo jiné, do Hodnocení cechu v poměru 1:1.