Aplikace - vpravo dole

Z Forge of Empires - Wiki CZ
(přesměrováno z Bottom right mobile)
Přejít na: navigace, hledání

Menu vpravo dole

Smallicon app.jpg
Stiskutím šipky jej zobrazíte.
Allsocial app.png
Zleva doprava

Zprávy

Event app.jpg

Zde se zobrazují veškeré novinky týkající se vašeho města: motivace a zušlechtění od jiných hráčů a také útoky - včetně toho, jestli jste prohráli, či vyhráli a zdali jste pak byli vypleněni.

Message app.jpg

Druhá záložka obsahuje centrum zpráv, kde můžete číst a reagovat na cechovní i jiné zprávy, jež jste obdrželi.

Sendmessage app.jpg

Poslední záložka slouží k psaní nových zpráv.

Expedice

Expedice jsou čistě cechovní záležitostí, takže musíte být nějakého členem, abyste se jich mohli účastnit. Musíte se bojem a vyjednáváním dostat skrze džungli, za což krom odměn pro sebe získáváte i Sílu pro cech.

Expedition.jpg
Ge app.jpg
Geranking app.jpg
Vizte zde.


Cech

Socialguild app.jpg

Tímto otevřete okno s možnostmi v rámci vašeho cechu.

Guildprofile.jpg

Na první záložce je profil cechu a jeho členové.

Guildprofile.jpg Guildlevel.jpg Guildstock.jpg

Celkem jsou zde tři záložky. Na první si můžete prohlédnout a případně editovat váš cechovní profil, druhá obsahuje informace o úrovni cechu, jeho aktuální Síle a bonusech a na poslední se nachází cechovní pokladnice, kde do ní můžete darovat zboží.

Guildplayer.jpg

Kliknutím na tlačítko se třemi proužky vlevo nahoře se dostanete k administraci cechu nebo jej tudy můžete opustit. Klepnutím na některého člena cechu se zobrazí menu s dalšími možnostmi, mimo jiné i možnost změnit jeho práva či titul.

Guildoption.jpg
Guildadmin.jpg

V okně administrace cechu můžete změnit cechu erb (klepnutím na něj), jméno, popis, způsob přijímání nových hráčů a vyřizovat žádosti a nabídky k členství.

Guilddelete.jpg

Rozpustit cech lze přes tlačítko se třemi proužky.

Velkolepky

GB app.jpg

Zde si můžete prohlédnout, jaké se vám zatím podařilo nasbírat nákresy. Klepnutím na modré otazníčky u jednotlivých velkolepých budov vyvoláte popisek s detailnějšími informacemi o dané budově. Pozn.: "Klepnutí na obrázek velkolepé budovy otevře okno obsahující i potřebné zboží ke stavbě atd."


GBcontrib app.jpg

Záložka seznamu příspěvků zobrazuje všechny velkolepé budovy, do nichž zrovna přispíváte.


GBplayer app.jpg

Body výzkumu můžete svému příteli/sousedu/spolucechovníkovi přihodit tím, že jej navštívíte a klepnete na některou z jeho velkolepých budov.

Panel hráčů

Klikem na tlačítko se třemi lidmi jej zobrazíte. První záložka obsahuje hráče v sousedství, poklepem na jejich portréty se vám zobrazí další možnosti. Pokud navštívíte něčí město, můžete zušlechtit, motivovat nebo vyrabovat jeho budovy.

Druhá záložka se štítem zobrazí členy cechu. Lze odsud i otevřít okno vašeho cechu. Pokud v žádném cechu nejste, zobrazí se seznam cechů.


Friend app.jpg

Na poslední záložce jsou vaši přátelé. Zde můžete přijímat pozvánky k přátelství anebo přátele odebírat.

Findfriend app.jpg