Žebříček hráčů

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Rank2.png Žebříček

Vaše body do žebříčku se skládají z:

Body za bitvy
Body ze všech bitev, které vedete, se započítávají do vašeho celkového hodnocení.
Zboží
Za každý utracený kus zboží (ve výzkumu, velkolepé budovy, vyjednávání o sektory atd.) získáváte body do žebříčku. Jedinou výjimkou jsou obchody – za vytvoření nabídky body nezískáte (nastaveno proti zneužívání). Za každý druh zboží získáte jiné množství bodů - podle doby, ze které dané zboží je (čím vyšší doba, tím více bodů).
Budovy
Body za budovy jsou počítány podle vzorce, který zahrnuje velikost budovy, věk do kterého patří a typ (unikátní a prémiové budovy jsou o něco hodnotnější než ty běžné).

Bodové ohodnocení velkolepých staveb se skládá ze 3 částí:

  • Standardní hodnota budovy - hodnota běžné budovy ze stejné doby o stejné velikosti
  • Hodnota zboží, které musí být vynaloženo pro výstavbu na úroveň 0
  • Hodnota výzkumných bodů, které byly investovány a to již od výstavby až po aktuální úroveň (souhrnně)


Rank3.png Podrobnosti

Nyní si podrobněji projdeme faktory ovlivňující získávání bodů do žebříčku.

Rank4.png Body za vyhrané bitvy

Hodnota započítávající se do žebříčku se vypočítá následovně:

Získané body za bitvu / 50

Započítávají se bez výjimky všechny vyhrané bitvy, samozřejmě mimo těch prohraných.

Rank5.png Utracené zboží

S pokročilejší dobou roste i zisk bodů do žebříčku za zboží, které má však svoji základní hodnotu.
Rafinované zboží má pak základní hodnotu + hodnotu zboží potřebného k výrobě. Stejně tak dvakrát rafinované zboží.
Hodnoty jsou pak následující:

Doba/Éra Age icon.png Hodnota
Doba bronzová 2,5
Doba železná 3
Raný středověk 3,5
Vrcholný středověk 4
Pozdní středověk 4,5
Koloniální doba 5
Průmyslový věk 5,5
Doba pokroku 6
Moderní doba 11,5
Postmoderní doba 12,5
Současnost 13,5
Zítra 19
Budoucnost 21
Ledová budoucnost 22.5
Promethium 42
Oceánská budoucnost 29
Orichalcum 42
Virtuální budoucnost 33
Kolonizace Marsu 37,5
Ruda 10
Kolonizace pásu planetek 44,5
Planetkový led 10
Kolonizace Venuše 49,5
Venušský uhlík 10


Základní hodnota začíná na 2,5 za zboží z Doby bronzové a s každou další dobou se zvyšuje o 0,5. První rafinované zboží se vyskytuje v Moderní době, takže k tamnímu zboží se přičítá hodnota zboží z Koloniální doby (6,5 + 5 = 11,5). V době Zítra najdeme 2x rafinované zboží (potřebujeme k výrobě zboží z Moderní doby) a máme zde základní hodnotu 8, vzorec pro zboží z této doby je tedy 8 + 11,5 = 19,5.

Rank6.png Body za budovy

Body za budovy se do žebříčku přičtou v okamžiku umístění budovy. Při zbourání jsou body zase okamžitě odebrány. Vzorec výpočtu bodů pro klasické budovy a velkolepé budovy se liší.

Rank7.png Městské budovy

Výpočet bodů za budovu probíhá následovně:

Šířka * Délka * Faktor typu budovy * Faktor doby

Šířka a délka budovy jsou všeobecně známým pojem, avšak si je třeba osvětlit ony faktory:

Faktor typu budovy
Pro většinu budov je faktor roven 1. Prémiové budovy, koupené za diamanty, a budovy z událostí* je faktor 2 (prémiová budova nemůže být brána zároveň jako budova z událostí). Nejvyšší faktor 3 má pak budova radnice.
Zjednodušeně řečeno, prémiové budovy a budovy z událostí jsou dvakrát hodnotnější než běžné budovy ze stejné doby.

*Klášter se považuje za budovy z události, jeho faktor je tedy 2.

Faktor doby
Faktor doby Age icon.png Hodnota
Doba kamenná 2
Doba bronzová 2,5
Doba železná 4
Raný středověk 10
Vrcholný středověk 20
Pozdní středověk 30
Koloniální doba 50
Průmyslový věk 100
Doba pokroku 150
Moderní doba 250
Postmoderní doba 400
Současnost 600
Zítra 1.000
Budoucnost 1.600
Ledová budoucnost 2.400
Oceánská budoucnost 3 000
Virtuální budoucnost 4 000
Kolonizace Marsu 6 500
Kolonizace pásu planetek 9 000
Kolonizace Venuše 10 500
Žádný věk (1) 100
Více věků(2) Přijímá hodnotu věkového faktoru éry, ve které se právě nachází.
Všechny věky (3) 20


(1) Žádný věk V žádném věku se nachází pouze dvě budovy: Observatoř a Chrám relikvií
(2) Různé věky Pro příklad Útočiště šampióna
(3) Všechny věky Příkladem Věž vítězství nebo Studánka přání.
Například
Rezidence je budova z Doby železné, za kterou získáte 16 bodů. Zabírá totiž pole o velikosti 2x2 , je to běžná budova a patří do Doby železné. Vzorec tedy vypadá takto:
Šířka * Délka * Faktor typu budovy * Faktor doby
2 * 2 * 1 * 4 = 16

Rank8.png Velkolepé budovy

Výpočet u velkolepých budov je odlišný, přiblížíme se jej následovně:

Standardní výpočet za postavenou budovu dané doby (viz výše) + Utracené zboží za její výstavbu + Vložené výzkumné body do dané budovy k dosažení aktuální úrovně

Například
Základní výstavba Diovy sochy na úroveň nula - obdržíte 390 bodů - protože:
  1. Hodnota běžné městské budovy ze stejné doby a velikosti je 3 * 2 * 1 * 2,5 = 15
  2. Hodnota vynaloženého zboží na počátku je 150 * 2,5 = 375
  3. Hodnota investovaných výzkumných bodu je 0, neboť ještě žádné nebyly vloženy.
Po dosažení 1. úrovně se hodnota Diovy sochy zvýší o 600, protože je zapotřebí vložit 40 výzkumných bodů a v hodnocení hráče má jeden výzkumný bod hodnotu 15 bodů.


Pamatujte, že při zbourání velkolepé budovy přijdete o všechny body v žebříčku, které poskytuje. Tzn. ztratíte body hodnocení za vložené výzkumné body i za zboží potřebné ke stavbě budovy.

Rank10.png „Nepřesné“ počty

Často stává, že počet vašich bodů není celé číslo. Např. máte 100 bodů a do pokladnic cechu přidáte 3 kusy pryže. Poté budete mít 116,5 bodů (hodnota pryže je 5,5). Hra zobrazuje, že máte rovných 116 bodů. Důvodem k tomu stavu je to, že jsme se rozhodli nezobrazovat u bodů desetinná místa. Takové řešení je technicky snazší než zaokrouhlovat hodnoty (nezatěžuje servery a neskrývá prostor k chybám). Samozřejmě skutečná hodnota vašich bodů je v databázi uložena správně a přesně, takže jakmile k vaší polovině bodu získáte druhou polovinu, tak se celý bod správně zobrazí.