Populace

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Verze z 5. 10. 2016, 15:31, kterou vytvořil Michael87 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Population.png
PopulaceSmall population.png:

I ve hře Forge of Empires platí, že bez dělníků nelze vykonávat práci - populace je zde tedy klíčová. Dostatečné množství obytných budov zajistí dostatek obyvatel k tomu, aby mohli postavit další budovy, jako jsou produkční budovy, výrobní budovy a vojenské objekty. Pokud obytnou budovu zbouráte, ztratíte tím obyvatele, kteří ji obývali. Při nedostatku volných dělníků obytnou budovu nezbouráte.