Kopiník

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Verze z 16. 2. 2021, 16:04, kterou vytvořil FoEUpdater (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
armyuniticons_90x90_javeliner-a6fc0acd2.jpg
Vlastnosti
Lze vycvičit za:
military-f78f239f6.png
Kasárna kopiníků
Náklady na výcvik:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
25
money-ecd40aa19.png
, 25
supplies-660dd9d0f.png
Čas na výcvik:
time-acd387ad4.png
20s
military_boost-e235e8b99.png
Bonus cechu zrychlení rekrutování snižuje čas výcviku
Čas k uzdravení:
time-acd387ad4.png
30s na bod zdraví
Schopnosti
Žádné dovednosti


Věk Typ
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_javeliner-655e80322.jpg

Doba bronzová
light_melee-d017f6484.png
Lehká jednotka
90 7 7 1 14
fast-8d4c847af.png
+3
fast-8d4c847af.png
+3
bushes-e3a11a006.png
+2
forest-122e22a97.png
+3