Vojenské budovy

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Doba kamenná

Doba bronzová

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_BronzeAge_JavelinerBarracks.png

Kasárna kopiníků
170
money.png
Mince
110
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
26
population.png
22
rank.png

armyuniticons_90x90_javeliner.jpg

Kopiník / 20s
M_SS_BronzeAge_HopliteBarracks.png

Kasárna válečníků
850
money.png
Mince
560
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
47
population.png
22
rank.png

armyuniticons_90x90_hoplite.jpg

Válečník / 1h
M_SS_BronzeAge_Stable.png

Stáj jezdců
640
money.png
Mince
420
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
56
population.png
22
rank.png

armyuniticons_90x90_horseman.jpg

Jezdec / 1h
M_SS_BronzeAge_ArcheryRange.png

Tábor prakovníků
430
money.png
Mince
280
supplies.png
Zásoby
size.png
2x3
street.png
1x1
34
population.png
15
rank.png

armyuniticons_90x90_slinger.jpg

Prakovník / 1h
M_SS_BronzeAge_SiegeCamp.png

Výrobna vrhačů
1 070
money.png
Mince
700
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
56
population.png
22
rank.png

armyuniticons_90x90_palintona.jpg

Vrhač kamene / 1h

Doba železná

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_IronAge_Militiamanbarracks.png

Kasárna
1 410
money.png
Mince
1 010
supplies.png
Zásoby
size.png
3x2
street.png
1x1
79
population.png
24
rank.png

armyuniticons_90x90_militiaman.jpg

Voják / 2h
M_SS_IronAge_Legionairebarracks.png

Kasárna legionářů
5 630
money.png
Mince
4 040
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
144
population.png
36
rank.png

armyuniticons_90x90_legionnaire.jpg

Legionář / 2h
M_SS_IronAge_Siegecamp.png

Ležení balist
7 040
money.png
Mince
5 050
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
170
population.png
48
rank.png

armyuniticons_90x90_balista.jpg

Balista / 2h
M_SS_IronAge_Archeryrange.png

Lukostřelnice
2 820
money.png
Mince
2 020
supplies.png
Zásoby
size.png
2x2
street.png
1x1
105
population.png
16
rank.png

armyuniticons_90x90_archer.jpg

Lukostřelec / 2h
M_SS_IronAge_Stable.png

Stáj válečníků
4 220
money.png
Mince
3 030
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
170
population.png
48
rank.png

armyuniticons_90x90_mounted_legionnaire.jpg

Válečník na koni / 2h

Raný středověk

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_EarlyMiddleAge_Armoredswordsmsanbarracks.png

Kasárna obrněné pěchoty
16 570
money.png
Mince
12 850
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
284
population.png
90
rank.png

armyuniticons_90x90_armoredswordsman.jpg

Obrněná pěchota / 4h
M_SS_EarlyMiddleAge_Spearmanbarracks.png

Kasárna žoldáků
7 360
money.png
Mince
5 710
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
155
population.png
90
rank.png

armyuniticons_90x90_spearman.jpg

Žoldák / 4h
M_SS_EarlyMiddleAge_Siegecamp.png

Ležení katapultů
18 410
money.png
Mince
14 280
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
335
population.png
90
rank.png

armyuniticons_90x90_catapult.jpg

Katapult / 4h
M_SS_EarlyMiddleAge_Stablecataphract.png

Stáj těžkého jezdectva
14 730
money.png
Mince
11 420
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
335
population.png
120
rank.png

armyuniticons_90x90_cataphract.jpg

Těžká jízda / 4h
M_SS_EarlyMiddleAge_Archeryrange.png

Stáje lukostřelců
11 050
money.png
Mince
8 570
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
206
population.png
120
rank.png

armyuniticons_90x90_mounted_bowman.jpg

Jezdec s lukem / 4h

Vrcholný středověk

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_HighMiddleAge_Axehammer.png

Kasárna berserků
21 720
money.png
Mince
18 130
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
260
population.png
180
rank.png

armyuniticons_90x90_axe_hammer_warrior.jpg

Berserk / 4h
M_SS_HighMiddleAge_Archery.png

Kasárna kušiníků
27 160
money.png
Mince
22 660
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
346
population.png
180
rank.png

armyuniticons_90x90_crossbowman.jpg

Kušiník / 4h
M_SS_HighMiddleAge_Dismountedknight.png

Kasárna těžké pěchoty
38 020
money.png
Mince
31 720
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
476
population.png
180
rank.png

armyuniticons_90x90_dismounted_knight.jpg

Těžká pěchota / 4h
M_SS_HighMiddleAge_Stable.png

Rytířská stáj
32 590
money.png
Mince
27 190
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
563
population.png
240
rank.png

armyuniticons_90x90_feudal_knight.jpg

Rytíř / 4h
M_SS_HighMiddleAge_Siege.png

Výrobna trebuchetů
43 450
money.png
Mince
36 250
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
563
population.png
180
rank.png

armyuniticons_90x90_trebuchet.jpg

Trebuchet / 4h

Pozdní středověk

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_LateMiddleAge_BidenhnderMercenaryBarracks.png

Kasárna válečníků s obouručními meči
48 300
money.png
Mince
43 310
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
391
population.png
270
rank.png

armyuniticons_90x90_biedenhaender_mercenary.jpg

Válečník s obouručním mečem / 4h
M_SS_LateMiddleAge_Pikemanbarracks.png

Kasárna říšské stráže
84 520
money.png
Mince
75 780
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
716
population.png
360
rank.png

armyuniticons_90x90_pikeman.jpg

Říšská stráž / 4h
M_SS_LateMiddleAge_Stable.png

Stáj těžkých rytířů
72 440
money.png
Mince
64 960
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
846
population.png
480
rank.png

armyuniticons_90x90_imperial_knight.jpg

Těžký rytíř / 4h
M_SS_LateMiddleAge_Archeryrange.png

Střelnice střelců z dlouhého luku
60 370
money.png
Mince
54 130
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
521
population.png
270
rank.png

armyuniticons_90x90_longbowman.jpg

Střelec s dlouhým lukem / 4h
M_SS_LateMiddleAge_Siegecamp.png

Výrobna děl
96 590
money.png
Mince
86 610
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
846
population.png
360
rank.png

armyuniticons_90x90_bombarde.jpg

Dělo / 4h

Koloniální doba

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_ColonialAge_GrenadierBarracks.png

Kasárna granátníků
99 500
money.png
Mince
94 800
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 013
population.png
600
rank.png

armyuniticons_90x90_grenadier.jpg

Granátník / 4h
M_SS_ColonialAge_MarksmanRange.png

Kasárna mušketýrů
76 500
money.png
Mince
72 900
supplies.png
Zásoby
size.png
5x3
street.png
1x1
737
population.png
750
rank.png

armyuniticons_90x90_marksman.jpg

Mušketýr / 4h
M_SS_ColonialAge_DragoonStables.png

Stáj dragounů
91 800
money.png
Mince
87 500
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
921
population.png
600
rank.png

armyuniticons_90x90_dragoon.jpg

Dragoun / 4h
M_SS_ColonialAge_RangerEncampment.png

Tábor rangerů
84 200
money.png
Mince
80 200
supplies.png
Zásoby
size.png
4x2
street.png
1x1
829
population.png
400
rank.png

armyuniticons_90x90_ranger.jpg

Ranger / 4h
M_SS_ColonialAge_ArtilleryStables.png

Výrobna polních děl
107 100
money.png
Mince
102 100
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
1 105
population.png
600
rank.png

armyuniticons_90x90_cannoniers.jpg

Polní dělo / 4h

Průmyslový věk

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_IndustrialAge_Military2.png

Kasárna jaegerů
115 000
money.png
Mince
117 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
1 104
population.png
900
rank.png

armyuniticons_90x90_jaeger.jpg

Jaeger / 4h
M_SS_IndustrialAge_Military1.png

Kasárna střelců
105 000
money.png
Mince
106 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
982
population.png
900
rank.png

armyuniticons_90x90_rifleman.jpg

Střelec / 4h
M_SS_IndustrialAge_Military3.png

Stáje lancerů
126 000
money.png
Mince
128 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 227
population.png
1 200
rank.png

armyuniticons_90x90_lancer.jpg

Lancer / 4h
M_SS_IndustrialAge_Military4.png

Továrna na houfnice
136 000
money.png
Mince
138 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 350
population.png
1 200
rank.png

armyuniticons_90x90_howitzer.jpg

Houfnice / 4h
M_SS_IndustrialAge_Military5.png

Továrna na tarasnice
147 000
money.png
Mince
149 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x5
street.png
1x1
1 472
population.png
1 500
rank.png

armyuniticons_90x90_breech_loader.jpg

Tarasnice / 4h

Doba Pokroku

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_ProgressiveEra_Military2.png

Branecký tábor
151 000
money.png
Mince
162 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street.png
1x1
1 420
population.png
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_conscript.jpg

Branec / 4h
M_SS_ProgressiveEra_Military1.png

Kemp odstřelovačů
137 000
money.png
Mince
147 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street.png
1x1
1 260
population.png
2 700
rank.png

armyuniticons_90x90_sniper.jpg

Odstřelovač / 4h
M_SS_ProgressiveEra_Military5.png

Továrna na děla
192 000
money.png
Mince
206 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
1 890
population.png
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_rf_cannon.jpg

Rychlopalné dělo / 4h
M_SS_ProgressiveEra_Military3.png

Továrna na obrněné vozy
164 000
money.png
Mince
176 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
1 580
population.png
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_armored_car.jpg

Obrněný vůz / 4h
M_SS_ProgressiveEra_Military4.png

Továrna na tanky
178 000
money.png
Mince
191 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
1 740
population.png
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_tank.jpg

Tank / 4h

Moderní doba

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_ModernEra_Military3.png

Kasárny mechanizované pěchoty
219 000
money.png
Mince
233 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
1 960
population.png
5 000
rank.png

armyuniticons_90x90_mech_infantry.jpg

Mechanizovaná pěchota / 4h
M_SS_ModernEra_Military4.png

Továrna na bojové tanky
238 000
money.png
Mince
252 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 160
population.png
6 000
rank.png

armyuniticons_90x90_battle_tank.jpg

Bojový tank / 4h
M_SS_ModernEra_Military5.png

Továrna na mechanizované dělostřelectvo
256 000
money.png
Mince
271 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
2 350
population.png
5 000
rank.png

armyuniticons_90x90_mech_artillery.jpg

Mechanizované dělostřelectvo / 4h
M_SS_ModernEra_Military2.png

Tábor výsadkářů
201 000
money.png
Mince
213 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x3
street.png
1x1
1 760
population.png
3 750
rank.png

armyuniticons_90x90_paratrooper.jpg

Výsadkář / 4h
M_SS_ModernEra_Military1.png

Těžké zbraně
183 000
money.png
Mince
194 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
1 570
population.png
4 000
rank.png

armyuniticons_90x90_bazooka.jpg

Tým s bazukou / 4h

Postmoderní doba

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_PostModernEra_Military5.png

Střelnice pro střelbu z kulometu
259 000
money.png
Mince
272 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x7
street.png
1x1
2 100
population.png
8 400
rank.png

armyuniticons_90x90_automatic_rifleman.jpg

Četa s těžkým kulometem / 4h
M_SS_PostModernEra_Military3.png

Továrna na BVP
283 000
money.png
Mince
297 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
2 400
population.png
8 000
rank.png

armyuniticons_90x90_infantry_fighting_vehicle.jpg

BVP / 4h
M_SS_PostModernEra_Military1.png

Továrna na raketové dělostřelectvo
330 000
money.png
Mince
347 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street_required.png
2x2
2 800
population.png
7 200
rank.png

armyuniticons_90x90_rocket_artillery.jpg

Raketové dělostřelectvo / 4h
M_SS_PostModernEra_Military4.png

Továrna na univerzální tanky
306 000
money.png
Mince
322 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 600
population.png
9 600
rank.png

armyuniticons_90x90_universal_tank.jpg

Univerzální tank / 4h
M_SS_PostModernEra_Military2.png

Tábor komanda
236 000
money.png
Mince
248 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
1 900
population.png
6 400
rank.png

armyuniticons_90x90_commando.jpg

Komando / 4h

Současná éra

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_ContemporaryEra_Military1.png

Centrum úderného týmu
312 000
money.png
Mince
327 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
2 100
population.png
7 200
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_strike_team.jpg

Úderný tým / 4h
M_SS_ContemporaryEra_Military5.png

Továrna na balistické rakety
437 000
money.png
Mince
457 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x6
street_required.png
2x2
3 100
population.png
10 800
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_missile_artillery.jpg

Balistická raketa / 4h
M_SS_ContemporaryEra_Military2.png

Továrna na protivzdušnou obranu
343 000
money.png
Mince
359 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
2 600
population.png
12 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_aa_vehicle.jpg

Protiletadlové vozidlo / 4h
M_SS_ContemporaryEra_Military4.png

Továrna na útočné tanky
406 000
money.png
Mince
425 000
supplies.png
Zásoby
size.png
7x4
street_required.png
2x2
2 400
population.png
16 800
rank.png

armyuniticons_90x90_assault_tank.jpg

Útočný tank / 4h
M_SS_ContemporaryEra_Military3.png

Základna pro útočné helikoptéry
375 000
money.png
Mince
392 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
2 800
population.png
12 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_attack_helicopter.jpg

Útočná helikoptéra / 4h

Svět zítřka

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_TomorrowEra_Military3.png

Továrna na mikrovlnné zbraně
405 000
money.png
Mince
378 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
2 400
population.png
25 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun.jpg

MW mobilní jednotka / 4h
M_SS_TomorrowEra_Military5.png

Továrna na neviditelné tanky
365 000
money.png
Mince
420 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 700
population.png
24 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_stealth_tank.jpg

Neviditelný tank / 4h
M_SS_TomorrowEra_Military2.png

Továrna na ultra AP
486 000
money.png
Mince
462 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street_required.png
2x2
3 500
population.png
16 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_ultra_ap.jpg

Ultra AP / 4h
M_SS_TomorrowEra_Military1.png

Základna antimateriálových odstřelovačů
527 000
money.png
Mince
504 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x5
street.png
1x1
3 300
population.png
15 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_anti_material_sniper.jpg

Antimateriálový odstřelovač / 4h
M_SS_TomorrowEra_Military4.png

Základna bojových dronů
446 000
money.png
Mince
546 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street_required.png
2x2
3 000
population.png
12 000
rank.png

armyuniticons_90x90_combat_drone.jpg

Bojový dron / 4h

Budoucnost

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_FutureEra_Military3.png

Hnízdo dronů
529 000
money.png
Mince
521 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street_required.png
2x2
4 500
population.png
25 600
rank.png

armyuniticons_90x90_drone_swarm.jpg

Roj dronů / 4h
M_SS_FutureEra_Military2.png

Satelitní vysílač
635 000
money.png
Mince
625 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
5 900
population.png
40 000
rank.png

5 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit.jpg

Satelitní navaděč / 4h
M_SS_FutureEra_Military1.png

Továrna na exoskelety
740 000
money.png
Mince
729 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
6 300
population.png
32 000
rank.png

5 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_exo_soldier.jpg

Voják s exoskeletem / 4h
M_SS_FutureEra_Military5.png

Továrna na rail guny
687 000
money.png
Mince
677 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street_required.png
2x2
5 400
population.png
28 800
rank.png

5 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_rail_gun_unit.jpg

Rail Gun / 4h
M_SS_FutureEra_Military4.png

Základna tankových vznášedel
582 000
money.png
Mince
573 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x5
street_required.png
2x2
5 000
population.png
48 000
rank.png

5 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_hover_tank.jpg

Tankové vznášedlo / 4h

Ledová budoucnost

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_ArcticFuture_Military2.png

Garáž průzkumného jezdce
544 000
money.png
Mince
532 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x6
street_required.png
2x2
4 500
population.png
43 200
rank.png

armyuniticons_90x90_recon_raider.jpg

Průzkumný jezdec / 4h
M_SS_ArcticFuture_Military6.png

Hangár pro behemoty
762 000
money.png
Mince
665 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x6
street_required.png
2x2
4 700
population.png
86 400
rank.png

6 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_behemoth.jpg

Behemot / 4h
M_SS_ArcticFuture_Military5.png

Plazmová střelnice
544 000
money.png
Mince
586 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
5 300
population.png
57 600
rank.png

7 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_plasma_artillery.jpg

Plazmové dělostřelectvo / 4h
M_SS_ArcticFuture_Military3.png

Továrna na bitevní pevnosti
599 000
money.png
Mince
586 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x6
street_required.png
2x2
4 900
population.png
72 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_battle_fortress.jpg

Bitevní pevnost / 4h
M_SS_ArcticFuture_Military1.png

Továrna na robotické vojáky
708 000
money.png
Mince
692 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
5 800
population.png
38 400
rank.png

armyuniticons_90x90_surrogate_soldier.jpg

Robotický voják / 4h
M_SS_ArcticFuture_Military4.png

Základna dračích dronů
708 000
money.png
Mince
665 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
5 100
population.png
60 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_dragon_drone.jpg

Dračí dron / 4h

Oceánská budoucnost

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_OceanicFuture_Military8.png

Hangár pro scimitary
762 000
money.png
Mince
767 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x7
street.png
1x1
7 200
population.png
63 000
rank.png

armyuniticons_90x90_scimitar.jpg

Scimitar / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military1.png

Hydroelektrické zařízení
817 000
money.png
Mince
719 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
5 000
population.png
60 000
rank.png

armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel.jpg

Hydroelektrický úhoř / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military3.png

K.R.A.B. Laboratoř
914 000
money.png
Mince
745 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
6 000
population.png
75 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_crab_mech.jpg

K.R.A.B. Mech / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military7.png

Okta-depo
795 000
money.png
Mince
708 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
6 900
population.png
60 000
rank.png

armyuniticons_90x90_octopod.jpg

Oktapod / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military4.png

Přístav pro želví děla
626 000
money.png
Mince
660 000
supplies.png
Zásoby
size.png
7x3
street_required.png
2x2
5 100
population.png
63 000
rank.png

7 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_turturret.jpg

Želví dělo / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military10.png

Silo medúz
969 000
money.png
Mince
788 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
8 000
population.png
72 000
rank.png

armyuniticons_90x90_medusa.jpg

Medúza / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military6.png

Továrna Nautilus
909 000
money.png
Mince
772 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x5
street_required.png
2x2
6 100
population.png
90 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_nautilus.jpg

Nautilus / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military2.png

Továrna na obojživelníky
871 000
money.png
Mince
681 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
5 600
population.png
72 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sub_cruiser.jpg

Obojživelník / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military5.png

Záliv mant
898 000
money.png
Mince
788 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
6 300
population.png
72 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_manta.jpg

Manta / 4h
M_SS_OceanicFuture_Military9.png

Úl kluzáků
925 000
money.png
Mince
852 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
7 800
population.png
75 000
rank.png

armyuniticons_90x90_gliders.jpg

Kluzáky / 4h

Virtuální budoucnost

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_VirtualFuture_Military1.png

Dojo
1 206 000
money.png
Mince
1 179 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
7 900
population.png
100 000
rank.png

armyuniticons_90x90_augmented_samurai.jpg

Posílený samuraj / 4h
M_SS_VirtualFuture_Military1.png

Dódžó
1 206 000
money.png
Mince
1 179 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
7 900
population.png
100 000
rank.png

armyuniticons_90x90_augmented_samurai.jpg

Posílený samuraj / 4h
M_SS_VirtualFuture_Military4.png

Raketová kasárna
1 085 000
money.png
Mince
931 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
9 700
population.png
96 000
rank.png

8 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_rocket_troop.jpg

Raketový voják / 4h
M_SS_VirtualFuture_Military2.png

Skrytá škola
1 206 000
money.png
Mince
1 163 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
8 000
population.png
100 000
rank.png

8 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_ninja.jpg

Nindža / 4h
M_SS_VirtualFuture_Military3.png

Továrna na bojové roboty
1 045 000
money.png
Mince
892 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
7 700
population.png
80 000
rank.png

armyuniticons_90x90_ronin_bot.jpg

Ronin Bot / 4h
M_SS_VirtualFuture_Military5.png

Škola bojových mnichů
1 085 000
money.png
Mince
931 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
9 700
population.png
36 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_warrior_monk.jpg

Mnich bojovník / 4h

Kolonizace Marsu

Budova Náklady Požadavky Poskytuje Vyrábí
M_SS_SpaceAgeMars_Military2.png

Kasárny vesmírné pěchoty
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
14 000
population.png
162 500
rank.png

armyuniticons_90x90_space_marine.jpg

Vesmírný mariňák / 4h
M_SS_SpaceAgeMars_Military3.png

Strážný dóm
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
14 000
population.png
156 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sentinel.jpg

Sentinel / 4h
M_SS_SpaceAgeMars_Military4.png

Terminál pro ocelové hlídače
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x7
street_required.png
2x2
14 000
population.png
182 000
rank.png

armyuniticons_90x90_steel_warden.jpg

Ocelový hlídač / 4h
M_SS_SpaceAgeMars_Military5.png

Továrna na Tesly
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
14 000
population.png
156 000
rank.png

armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg

Tesla / 4h
M_SS_SpaceAgeMars_Military1.png

Továrna na sniperboty
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
14 000
population.png
130 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sniperbot.jpg

Sniperbot / 4h