Režim přestavby

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Režim přestavby je snadný a pohodlný způsob, jak znovu uspořádat všechny budovy ve vašem městě. Tato funkce je dostupná po odemčení technologie Matematika v Době železné.

Reconstruction mode16.png


Chcete-li otevřít Režim rekonstrukce, klikněte na nabídku stavby [B] a poté na ikonu rekonstrukce Reconstruction mode15.png nahoře.

Reconstruction mode x.jpg


Otevře se nové menu, které vám otevírá snadnější způsob, jak přesunout vaše budovy nebo nově uspořádat celé město.

Reconstrcution mode 2.jpg


V horní části okna máte nabídku se třemi různými tlačítky:

Reconstruction mode12.png

Ty vám umožňují přesunout jednotlivé budovy, uložit je do dočasného inventáře pro snadnější přestavbu nebo znovu opustit režim.
Klepnutím na tlačítko pro uložení Reconstruction mode13.png aktivujete režim odebrání. Nyní můžete dočasně uložit všechny budovy ve vašem městě. Chcete-li skrýt více budov, stačí držet levé tlačítko myši a přejít přes budovy.
Všechny budovy budou umístěny v nabídce Rekonstrukce na levé straně.

Reconstrcution mode 3.jpg

Po uložení všech budov, které chcete znovu uspořádat, je můžete nyní znovu sestavit z nabídky Rekonstrukce vlevo. To funguje stejně jako při běžné stavbě budovy.
Vyberte budovu a umístěte ji na požadované místo ve vašem městě.

Reconstrcution mode 4.jpg


Chcete-li uložit svou přestavbu, je třeba, aby všechny budovy byly znovu ve vašem městě, jinak to nebude fungovat. Pokud chcete vrátit všechny změny a obnovit původní město, stačí kliknout na červené tlačítko vrátit Reconstruction mode14.png.

Během rekonstrukce výroby budov běží normálně a nebudou pozastaveny. Výroba také nebude pozastavena, pokud používáte Režim přestavby. Ostatní hráči stále uvidí vaše "staré" město, dokud neuložíte změny a stále mohou motivovat a zušlechťovat vaše budovy.

V současné době není možné použít budovy z vašeho inventáře, zatímco jste v Režimu přestavby, ani vymazat nebo uložit budovy, které již nepotřebujete. To stále musí být provedeno mimo Režim rekontrukce.