Postmoderní doba

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Pme private transport.png Soukromá doprava 53 80000 350000 180Machineparts icon.png230Rubber icon.png Supplie icon.png Road icon.png
Pme industrial steel.png Průmyslová ocel 110 150000 300000 250Coke icon.png170Tinplate.png Good icon.png
Pme equality.png Rovnost 45 0 300000 160Textiles icon.png80Convenience food.png Expansion icon.png Road icon.png
Pme species conservation.png Zachování druhů 47 0 400000 240Whale icon.png220Convenience food.png Cultural icon.png Road icon.png
Pme modern electronics.png Moderní elektronika 120 200000 300000 120Packaging.png100Rubber icon.png Good icon.png
Pme renewable resources.png Obnovitelné zdroje 77 350000 200000 370Fertilizer.png180Packaging.png Good icon.png
Pme prefab high rises.png Montované věžové budovy 99 100000 450000 180Ferroconcrete.png200Steel.png House icon.png
Pme environment standards.png Ochrana životního prostředí 76 100000 400000 140Asbestos.png145Coke icon.png Good icon.png Deco icon.png
Pme genetics research.png Genetický výzkum 82 250000 20000 100Fertilizer.png130Flavorants.png Good icon.png
Pme rocket artillery.png Raketové dělostřelectvo 88 400000 400000 230Explosives.png80Semiconductors.png Military icon.png
Pme high society.png Vysoká společnost 5 1000000 50000 200Luxury materials.png190Flavorants.png Cultural icon.png
Pme waste management.png Odpadové hospodářství 39 250000 400000 150Renewable ressources.png160Filters.png Supplie icon.png
Pme space flight.png Let do vesmíru 123 0 1000000 140Asbestos.png180Semiconductors.png Expansion icon.png Deco icon.png
Pme infantry support.png Podpora pěchoty 50 150000 250000 120Tinplate.png50Machineparts icon.png Military icon.png
Pme bungalows.png Bungalovy 101 200000 100000 180Luxury materials.png130Filters.png House icon.png Deco icon.png
Pme composite armor.png Kompozitní pancíř 66 100000 500000 180Steel.png180Petroleum.png Military icon.png
Pme duplex houses.png Duplex 92 100000 200000 70Ferroconcrete.png150Renewable ressources.png House icon.png
Pme children rights.png Práva dětí 76 250000 300000 200Dna data.png140Convenience food.png Supplie icon.png Deco icon.png
Pme physical education.png Tělesná výchova 93 300000 150000 210Textiles icon.png120Rubber icon.png Cultural icon.png
Pme squad tactics.png Taktické jednotky 121 450000 600000 80Semiconductors.png50Petroleum.png Military icon.png
Pme special operations.png Speciální operace 117 600000 450000 160Explosives.png60Asbestos.png Military icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše - Osidlování měsíce Jupiteru

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Osidlování měsíce Jupiteru 15 624 480 000 000 470 000 000
Celkem 82 026 1 868 809 537 1 906 626 716

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše Osidlování měsíce Jupiteru
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700