Cech vs Cech

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Verze z 21. 10. 2016, 11:57, kterou vytvořil Draki (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vzhůru do války!

Váš cech válčí o přežití a moc s ostatními cechy. Vaším úkolem je rozšířit jeho území a udržet jej. Tím zvýšíte úroveň svého cechu a získáte bonusy a slávu pro všechny hráče v něm.

V CvC musí váš cech každý den dobýt nové sektory a ubránit ty, které již jsou pod jeho nadvládou. Na konci každého dne (když skončí odpočítávání) se spočítají zkušenosti cechu, podle toho, jaké území vlastní a tyto zkušenosti se připočítají k jeho úrovni. S vyšší úrovní cechu přijdou vyšší odměny!

Abyste se mohli zapojit, musíte být součástí cechu. Nazáleží na tom, jak velký váš cech je, nebo jestli jste v době železné či výše. zapojit se můžete vždy. CvC dodává i bitevní body, takže si nemusíte vybírat mezi turnaji ve věžích a CvC.

Cechovní války jsou přístupné jenom na PC verzi hry.

Pro přechod k CvC klikněte na pravou spodní ikonu v menu:

Menu.png

Mapa Cechovních válek

Gvgmap.jpg

Vše se odehrává na Mapě Cechovních válek, speciální mapě navržené pro bitvy a války mezi cechy. Mapa je rozdělená na provincie, které jsou oddělené hranicemi z řek a pohoří. Všechny kromě jedné provincie reprezentují určitý věk - nejníže položená mapa je speciální provincie pro všechny éry.

Mapa CvC umožňuje získat rychle přehled o tom, jak velký vliv má váš cech v různých provinciích a slouží také jako vstupní brána do provincií, kde budete válčit. Na obrázku níže můžete vidět oblast vlivu vašeho cechu zvýrazněnou zeleně, zatímco nepřátelské území je červené. Oranžová barva značí území vlastněné NPC, kam se dosud nerozšířily cechy hráčů.

Váš cech může bojovat v jediné provincii, nebo rovnou ve všech... volba je na vás! Každopádně, pokud budete bojovat v některé z provincií určité doby, můžete použít jen jednotky a zboží ze stejné doby, jakou má tato provincie... Například na mapě Doby železné můžete použít pouze jednotky a zboží Doby železné.

Provincie pro všechny éry

Na samém spodním okraji mapy se nachází menší Provincie pro všechny éry. V této provincii můžete v bitvách používat jednotky ze všech věků. Na této mapě však nemůžete používat zboží - obléhání, stejně jako umístění obranných armád, mohou být zaplaceny pouze medailemi.

Provincie

Bitvy se odehrávají na mapě provincií. S pomocí přátel z cechu můžete oblehnout nějkterou z oblastí v provincii a poté na ní zaútočit.

Oblasti

Mapa provincie se skládá z oblastí, reprezentovaných šestiúhelníky. Cílem vašeho cechu je tyto oblasti dobýt a ubránit před invazí. Tak rozšíříte své teritorium. Dobytí oblasti má dvě fáze: nejprve ji musíte obléhat a poté zaútočit!

Sectors.jpg

Oblasti jsou zabarvené podle toho, kdo je vlastní:

 • Červená - Nepřátelský cech
 • Zelená - Váš cech
 • Bílá - Neutrální oblasti (NPC).

Startovní zóna'

Když otevřete CvC mapu, všimnete si, že jsou některá místa tmavě zbarvená. Jde o neprozkoumaná území. Svoji první armádu můžete umístit pouze do aktivního území, kde poté vybudujete Velitelství cechu.

Na jaké území zaútočit?

Když vstoupíte do mapy provincie můžete umístit obléhací armádu do jakékoli oblasti ve startovní zóně (bílá oblast), nebo do sousední oblasti, či v provincii jiného cechu. Zbytek šestiúhelníků stále náleží NPC a můžete na ně zaútočit pouze tehdy, ovládáte-li sousední oblast.


Status oblasti

Seige.png

Na mapě výše vidíte, že je oblast obléhána, jelikož má nad sebou ikonu skřížených mečů. Ikona štítu znamená, že je oblast chráněna, jelikož byla nedávno dobyta a nelze na ni zaútočit. Na chráněné oblasti také nelze umisťovat obléhací armády. To znamená, že pokud je vedle nepřátelské oblasti, na který chcete zaútočit, pouze jedna, chráněná, oblast, musíte počkat, až ochrana skončí, abyste na ni mohli poslat obléhací armády.

Záznam událostí

Záznam událostí zaznamenává akce vás a vašich kolegů z cechu. Dostanete se do něj kliknutím na tlačítko Záznam událostí v menu na levém spodním rohu obrazovky.

Event log button.png

V okně, které se otevře, jsou dostupné tři záložky:

 • Důležité události
 • Akce vašeho cechu
 • Akce nepřátelského cechu

Kliknutím na záložku v okně Záznam událostí se dostanete na seznam nedávných událostí s informací, kde se odehrály. Kliknutím na událost přesunete mapu do oblasti, kde se odehrála.


Event log.png

Oblasti

Informace o oblasti zobrazíte, když nad ní přidržíte myš na mapě provincie. Když oblast ovládáte, získáváte "sílu", kterou vidíte v informacích o oblasti. Různé oblasti nabízí více či méně síly a s tím, jak ji získáváte, přepočítává se do bodů zkušeností pro váš cech. Ty pak zvyšují jeho úroveň.

Sector example.png

Bílá barva šestiúhelníku na obrázku značí, že je oblast pod kontrolou NPC. Také zde naleznete souřadnice cechu (přijdou vhod při vyjednávání o strategii s ostatními členy vašeho cechu!), jeho sílu a zda je sektor obléhán. Zobrazuje se i informace o obléhateli.

Možnosti oblasti

Když kliknete na oblast, závisí nabízené možnosti na tom, zda sektor náleží vašemu cechu, nepříteli, nebo NPC (v takovém případě se nenabízí žádné možnosti). Na obrázku vidíte příklad nabídky pro sektor, který je pod nadvládou vašeho cechu.

Sector options.png

Kliknutím na možnost "Profil" se dostanete na profil vašeho cechu a "Žebříček cechů" vás přenese na obrazovku pro cechovní žebříček.

Přemístit Velitelství

Každý den se váš denní bonus uplatňuje na vaše Velitelství, které získá největší bonus a poté na další oblasti, spirálně směrem ven. To dělá z vašeho Velitelství strategické centrum, které by se jistě občas hodilo přemístit. Kliknutím na tlačítko "přesunout Velitelství" přesunete vaše Velitelství na vybrané místo, ale pouze jednou denně. Bonusy pro podporu oblastí se nezmění do přepočtu dalšího dne ráno.


Darovat svobodu

Pokud již oblast není pro cech strategickým přínosem, můžete se rozhodnout, že jí vrátíte svobodu. Díky tomu budou oblast ovládat NPC a do vaší cechovní pokladnice bude přidáno zboží. Jeho množství se odvíjí od území ovládaného vaším cechem a na síle jeho obléhacích armád. Každý důvěryhodný hráč cechu může darovat svobodu až čtyřem oblastem denně.


Dobývání oblasti

Do nepřátelské oblasti vstoupíte kliknutím na příslušný šestiúhelník a vybráním tlačítka "zobrazit oblast" (pokud vstupujete na území NPC, není nutné používat tlačítko "zobrazit oblast"). Tím se přenesete na obrazovku vojska. Vpravo nahoře je prostor, kam můžete přesunout jednotky, které chcete umístit do dané oblasti. Jsou dvě možnosti, jak armádu použít: jako obléhací armádu (pokud oblast nevlastníte) a jako armádu obrannou (pokud ano). Pokud se snažíte oblast dobýt, založte armádu obléhací.


Zakládání obléhací armády

Než můžete zahájit útok, musíte na danou oblast nejprve vznést nárok. Založení první obléhací armády pro váš cech stojí zboží, jehož množství zjistíte, když přejedete ukazatelem přes tlačítko pro založení armády.


Seige army.png

Útok na oblast

Jakmile na oblast kterou chcete vznesete nárok a založíte zde obléhací armádu, můžete ji začít dobývat! Jeden útok pravděpodobně nebude stačit a než budete oblast ovládat, bude to nejspíše vyžadovat mnoho úspěšných útoků. K útoku musíte využít vlastní armádu... nelze útočit s armádou obléhací. Klikněte na červenou ikonu obrany v okně vojska, abyste zobrazili vojska nepřítele.

Oblast může bránit až 8 armád a pro získání kontroly nad oblastí je musíte porazit všechny. Při každém útoku na vás čekají dvě armády. Pokaždé, když zaútočíte, budete bojovat s náhodnou z těchto nepřátelských armád (nelze si vybrat, na kterou zaútočíte). Pod ikonou armády vidíte ukazatel života dané armády. Armády na obrázku mají 8 a 9 bodů života, což znamená, že je musíte v boji dohromady porazit sedmnáctkrát, než je úplně zničíte a odstraníte z obranné linie nepřítele. Pozor - aby byla zničena, musíte každou armádu porazit víckrát, až desetkrát!

Když odstraníte všechny obranné armády nepřítele, pronikne do oblasti vaše obléhací armáda a stane se první obrannou armádou vaší nové oblasti.

RADA: Poté, co nepřátelskou armádu poprvé porazíte, zviditelní se vám její jednotky. Stačí přejet kurzorem přes ikonu armády na obrazovce vojsk. Jakmile armádu zraníte, jsou její jednotky viditelné komukoli.

Na oblast, kterou chci / vlastním, zaútočil jiný cech

Může se stát, že na oblast, která vám náleží, nebo jste na ni umístili obléhací armádu, vznese nárok jiný cech. Nic není ztraceno! Můžete útočit na nepřátelské obléhací armády a zničit je, stejně, jako u armády obranné.

Když získáte oblast

Když získáte kontrolu nad oblastí, bude do konce "dne" chráněna před dalšími útoky. Odpočítávání dne naleznete v levém horním rohu mapy provincie. když se odpočet dostane na nulu, den končí a přepočítají se skóre pro předchozí den a ochrana z oblasti vyprchá. Je ve tvém zájmu sektor udržet, dokud nevyprší čas!


After win.png

Obrana oblasti

Každý den, se po vypršení odpočtu přepočítá skóre z předcházejícího dne. Oblast musíte udržet, dokud čas nevyprší! Je tedy ve vašem zájmu oblast udržet jak nejdéle to půjde, nebo alespoň dokud nevyprší čas. Když oblast dobudete, začnete s jednou obrannou armádou (která byla dříve vaší armádou obléhací). Do prázdných slotů k ní můžete umístit až 7 dalších armád, dohromady jich tedy můžete mít až osm. Za odemčení nového slotu však musíte zaplatit zboží a cena se s každým dalším slotem zvyšuje.

Stejně jako u obléhacích armád připadnou jednotky, které umístíte do obrany, vašemu cechu a nemohou vám být navráceny. Jak se cena slotů zvyšuje, brzy nebude možné, abyste cenu za něj zaplatili sami. Musíte použít zboží z pokladnice cechu, ve které je zboží uloženo.


Obléhání

Pokud je jedna z vašich oblastí obléhána, nebude produkovat sílu. Také se znepřístupní většina akcí (umístění obranné armády, přemístění velitelství či darování svobody). Je tedy v zájmu vašeho cechu odstranit všechny cizí obléhací armády ve svých sektorech.

Podpora

Každý cech má "podporu", která vám dává bonusy v CvC. Výše podpory se počítá z úrovně cechu a určitých budov, které mohou členové cechu mít. Tak se k útoku a obraně jednotek cechu na bojišti přidává bonus.

Podpora se přenáší do oblastí ovládaných cechem, přičemž Velitelství cechu dostává bonus jako první a dále se bonus šíří směrem od něj. Výši podpory uvidíte, když nad armádou podržíte kurzor. Bonus mohou mít obranné i obléhací armády v dosahu. Výše podpory se přepočítává každý den po skončení denního odpočtu.

RADA: Vaše velitelství má nejvyšší podporu. Její výše se směrem od něj snižuje.

Denní přepočet

Každý den se v určitý čas koná denní přepočet. Z odpočítávání na mapě CvC provincií vudíte, kolik času zbývá do jeho konce. Během přepočtu se stane následující:

 1. Přepočet úrovně cechu.
 2. Přepočet pořadí cechů.
 3. Výpočet podpory cechu.
 4. Výplata síly.
 5. Zmizí ochrana před útokem z nově dobytých oblastí.
 6. Pokud jste předchozí den přemístili Velitelství svého cechu, znovu se zpřístupní možnost jej přesunout.

Úrovně cechu

Zvyšování úrovně vašeho cechu zlepší jeho pořadí a dodá výhody všem jeho členům. Některé z těchto výhod vám pomohou i na CvC mapách a jiné dají výhody jednotlivým hráčům. Informace o úrovni vašeho cechu a požadavky pro zvýšení úrovně zjistíte v okně s úrovní cechu, přístupném pod ikonou cechu v hlavním menu hry.

Abyste zjistili výši odměn a požadavky pro jejich získání, můžete se mezi úrovněmi posouvat pomocí šipek na spodním okraji okna.

Jak zvýšit úroveň cechu

Abyste zvýšili úroveň cechu, musíte získat sílu. Tu získáte, když udržíte své území. Každá oblast, kterou držíte, vám dodává sílu a na konci každého dne se body síly vašeho cechu připočítají do celkové síly cechu, čímž se postupně zvyšuje jeho úroveň .

Bonusy cechu - Když se zvýší úroveň vašeho cechu, zvýší se i bonusy, které členové cechu dostávají:

Body prestiže - Přidávaj prestiž do denního hodnocení prestiže cechu.

Body podpory - Přidávají se do podpory cechu na mapě Cechovních válek.

Bonusy hráčů - Některé úrovně dodají výhody i jednotlivým hráčům.

Bonus pro podporu kasáren - Snižuje čas, za který se rekrutují nové jednotky (na obrazovce náboru se zobrazují již upravené časy) a čas pro léčení jednotek.

Zrychlení výzkumu - Každý den přidá do tvé Radnice několik Bodů výzkumu

Sleva výstavby - Procentuálně snižuje počet mincí a zboží, které jsou potřeba na stavbu budov (ve stromu výzkumu se zobrazuje cena původní, v menu výstavby cena zvýhodněná).

Pořadí cechů

Existují dva žebříčky CvC: pořadí cechů a pořadí na mapě CvC. Pořadí cechů je globální a udává se pomocí bodů prestiže, které cech má. Ty může váš cech získat při zvyšování své úrovně. Jednotlivé provincie pak mají svúj vlastní žebříček, který je udáván množstvím síly, kterou váš cech v dané provincii má. Pokud se dostanete na první místo v hodnocení na mapě provincií, nezvýší se jen sláva vašeho cechu, ale přinese to i další výhody.

Při každodenním přepočtu dostanou první 3 cechy další bonus ke své síle. Jeho výše je následující:

Nejlepší cech - 15%

2. místo - 10%

3. místo - 5%

Oprávnění v cechu a Cechovní pokladnice

Oprávnění cechu

Ne všechny možnosti v CvC jsou přístupné všem. Následující akce jsou přístupné jen "důvěryhodným" členům cechu:

 • Odemčení nového slotu obranné armády
 • Nahrazení armády
 • Odvolání či smazání obléhací armády
 • Darování svobody (je možné darovat svobodu jen 4 oblastem denně)
 • Přesunout velitelství

Pokladnice cechu

Když váš cech dobývá území, roste spotřeba zboží, které je k tomu nutné. Celý váš cech se musí složit na zboží, potřebné k rozvoji armád a odemykání slotů nových armád. V tu chvíli přijde ke slovu cechovní pokladnice. Když budete chtít do oblasti umístit armádu, budete nejprvě přesměrování na obrazovku s možností jejího odemčení, kde se vám bude cechovní pokladnice hodit.

Na obrázku níže vidíte situaci, kdy je vyžadování 30 jednotek železa a 30 látek a jak vidíte, jsou k dispozici ve vaší pokladnici - jejich ikony jsou zelené. Vyžadován je také eben, šperky a alabastr, které musí cech ještě posbírat a zaplatit. Tlačítka vedle zboží ukazují, kolik můžete, jako hráč, přispět. V tomto případě 15 šperků a 15 alabastru. K nakoupení ebenu můžete použít také diamanty. Slot se odemkne pouze, pokud bude dostupné všechno potřebné zboží.


Unlock defense.png

RADA: Pokud darujete svobodu oblasti, kterou váš cech již nepotřebuje, vrátí se některé dříve potřebné zboží do vaší pokladnice.

Do pokladnice můžete kdykoli přispět na obrazovce pokladnice.

Výrazy používané v Cechovních válkách

Zde naleznete výrazy používané v Cechovních válkách, které by se vám mohly hodit:

Obrana před útokem - Po dobytí sektoru na něj nelze zaútočit do příštího denního přepočtu. Pokud se nejedná o Velitelství, nelze na něj umisťovat obléhací ani útočné armády.

Průměrná síla - Průměrná síla oblastí v provincii

Obléháno - Oblast, ve které je umístěna obléhací armáda. Obléhané sektory neprodukují sílu a nelze v nich provést většinu akcí (jako umístit obrannou armádu, přenést sem nebo odtud Velitelství, či darovat svobodu).

Sleva výstavby - Všichni členové cechu získají slevu na výstavbu budov, odpovídající úrovni jejich cechu.

Souřadnice - Unikátní údaj identifikující každou oblast na mapě provincie.

Denní přepočet - Na konci každého dne se během denního přepočtu vyplatí cechům získaná síla a odstraní se obrana před útokem z nově dobytých oblastí.

Obranná armáda - V oblasti může být umístěno až 8 obranných armád. Pokud se na oblast zaútočí, každá z nich musí být poražena desetkrát.

Darovat svobodu - Když cech daruje svobodu některé ze svých oblastí, bude tato oblast a všechny armády v ní kontrolována NPC. Cech za to získá zpět nějaké zboží.

Mapa Cechovních válek - Mapa, kde jsou zobrazeny provincie. Když vstoupíte do CvC, zobrazí se vám právě ona.

Úroveň cechu - Síla získaná z map se připočítá k úrovni cechu. Vždy, když získáte dostatečný počet bodů, úroveň cechu se zvýší a odemkne svým členům další výhody.

Pořadí cechů - Žebříček, zobrazující všechny cechy na základě jejich prestiže.

Cechovní pokladnice - Cechovní pokladnice obsahuje zboží, které mohou hráči použít na určiité akce. Používá se například k odemykání slotů pro armády či umisťování obléhacích armád.

'Cechovní války - Oficiální název této části hry Forge of Empires.

Území cechu - Oblasti kontrolované konkrétním cechem.

CvC - Zkratka používaná pro Cechovní války (cech versus cech).

Velitelství - První sektor, který váš cech dobude se stane jeho Velitelstvím. Velitelství může být přesunuto do jiných sektorů. To je důležité pro distribuci podpory cechu. Na Velitelství se také nevztahuje 24 hodinová ochrana před útokem.


Startovní zóna - Předem dané oblasti v každé provincii, do kterých mohou nově příchozí cechy umístit své první obléhací armády.

Žebříček mapy - Každá provincie má žebříček, který ukazuje cechy seřazené podle jejich denní síly.

NPC - “Non-playing character” – Pokud není oblast kontrolovaná cechem, kontroluje ji NPC.

Vlastník - Oblast může vlastnit buď NPC, nebo cech.

Síla - Každá oblast produkuje během denního přepočtu sílu, která připadne cechu, který oblast vlastní.

Prestiž - Prestiž se vypočítává z úrovně cechu a jeho denní síly. Určuje se podle ní globální pořadí cechů.

Bonus prestiže' - Cech získá každý den určitou prestiž do svého hodnocení, odpovídající úrovni cechu.

Provincie - Mapa Cechovních válek ukazuje provincie, ve kterých cechy bojují. Pro každý věk je zde jedna provincie, ve které mohou bojovat jen jednotky z dané doby.

Věk provincie - Věk provincie, který odpovídá věkům ve hře. V každé provincii mohou být použity jen jednotky a zboží z dané doby.

Bonus pro podporu kasáren - Všem členům cechu se úměrně úrovni cechu snižují náklady na verbování jednotek a čas nutný pro jejich léčení.

Přesun Velitelství - Cech může své Velitelství přesunout. Lze to provést pouze, pokud nejsou ani Velitelství, ani oblast, kam se má přenést, obléhány.

Zrychlení výzkumu - Každý člen cechu dostává denně ze své radnice určitý počet Bodů výzkumu navíc. Čím vyšší je úroveň cech, tím více je těchto bodů.

Obléhací armáda - Nejprve musí vždy jeden ze členů cechu umístit do oblasti obléhací armádu. Pro její umístění je potřeba zboží. Na obranné armády lze útočit pouze, pokud je v oblasti umístěná obléhací armáda. Berte na vědomí, že samotná obléhací armáda neútočí, ale může být napadnuta a poražena.

Podpora - Všechny obranné armády v oblasti ovládané cechem i armády obléhací mohou být podpořeny. Výše podpory se vypočítává podle vzdálenosti oblasti od Velitelství.

Faktor podpory - Unikátní faktor každé provincie - Výše podpory / faktor podpory = konečná podpora pro danou provincii.

Bonus pro výši podpory - Výše podpory se zvyšuje úměrně úrovni cechu.

Odemknout - Otevře další slot pro obrannou armádu (až do 8). To však vyžaduje zboží.

Odemčený slot - Slot, který byl odemčený a lze do něj umístit armádu.