Budovy

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Verze z 2. 11. 2020, 07:02, kterou vytvořila Lenadam (diskuse | příspěvky) (→‎Velkolepé budovy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Budovy jsou naprostým základem Forge of Empires. Budovy, které můžete postavit najdete v menu staveb v levém dolním rohu herního okna. Rozlišují se podle typů - kategorií, které jsou rozděleny do jednotlivých záložek. Building menu1.jpg

Budovy jsou různě velké, náklady na jejich stavbu se také samozřejmě liší, stejně jako jejich účel. Vše záleží i na době, do které budova spadá.

Většina budova musí být připojena cestou k radnici. V opačném případě nezačne ani stavba budovy, nebo nebude pracovat.

Budovy lze libovolně přemisťovat, ale nelze je otáčet. Prodat (zbořit) budovu je možné kdykoli.

Move.png

Radnice

Radnice je hlavní budova ve městě. Všechny ostatní budovy (kromě dekorací a vybraných speciálních budov) musí být napojeny na radnici pomocí cesty. Radnice je jedinou budovou, kterou nelze prodat a také jedinou budovou, která mění svůj vzhled s postupem do nové doby.

Obytné budovy

Constructionmenu residential icon.png Obytné budovy jsou základem každého města. Poskytují dostupné obyvatelstvo a za určitý čas produkují mince. Bez těchto dvou zdrojů se ve hře neobejdete.

Dílny

Constructionmenu workshops icon.png Dílny jsou také nezbytnou součástí dobře fungujícího města. Vyrábí se v nich další základní zdroj - zásoby. Zásoby jsou potřeba napříč celou hrou, např. ke stavbě dalších budov, k výcviku vojenských jednotek nebo k výrobě zboží. Dílny jsou velmi různorodé, co se velikosti a nákladů na stavbu týká.

Továrny

Constructionmenu goods icon.png Továrny jsou budovy, ve kterých se vyrábí zboží - důležitý zdroj ve Forge of Empires. Zboží se využívá k výzkumu technologií, ke stavbě velkolepých budov a potřebujete ho i k válčení v cechovních válkách. Zboží lze také použít k vyjednávání provincií, cechovních bitvách a cechovní expedici. Pokud potřebujete konkrétní zboží, můžete obchodovat s ostatními hráči.

Továrny fungují podobně jako dílny. Hráč musí manuálně zadat výrobu, což stojí nějaké mince, zásoby a (od moderní doby dále) i nerafinované zboží. Továrny nabízejí 4 různě dlouhé možnosti výroby - 4, 8, 24 a 48 hodin. Delší výroba znamená více zboží, ale pomocí kratších výrob je možné během stejného časového úseku vyrobit více zboží.

Kulturní budovy

Constructionmenu culture icon.png Kulturní budovy poskytují vašim obyvatelům spokojenost. Stejně fungují i dekorace, ale kulturní budovy musí být připojeny cestou k radnici. Nicméně poskytují větší množství spokojenosti v přepočtu na jedno pole.

Dekorace

Constructionmenu decoration icon.png Stejně jako kulturní budovy i Dekorace poskytují obyvatelům města spokojenost. Stavba dekorací je rychlá a poměrně levná, ale na jedno pole znamenají v porovnání s budovami méně spokojenosti. Hodí se především v počáteční fázi hry, dokud hráč nepocítí větší nároky na efektivní využití dostupného místa.

Vojenské budovy

Constructionmenu military icon.png Vojenské budovy, také známé jako kasárna, jsou budovy, ve kterých lze cvičit vojenské jednotky. V každé vojenské budově je možné vycvičit jen jeden daný druh jednotky. V základu má kasárna přístupné pozice pro dvě jednotky a další dvě pozice lze odemknout za mince a zásoby. Poslední, pátou, pozici lze odemknout za diamanty. Cena za odemknutí pozice se zvyšuje s počtem odemknutých.

Výcvik jednotky neubírá z dostupných obyvatel.

Cesty

Constructionmenu roads icon.png Cesty jsou v podstatě žilami každého města. Kromě radnice samotné a dekorací musí všechny budovy být spojeny s radnicí právě nějakou cestou. Jinak nemohou plnit svoji funkci. Každá budova, které se alespoň jedním polem nedotýká cesty, je označena přetrhnutým řetězem a okamžitě přestává fungovat. Cesty se snadno přestavují na jiné typy cest tak, že se jednoduše nové cesty umístí na původní. Není potřeba je nejprve prodat. Nicméně za prodej cesty nezískáte zpět žádné zdroje za její stavbu, takže je vhodné jich při přestavbě města zachovat co nejvíce.

Od Doby pokroku dále vyžadují některé budovy spojení s radnicí pomocí dvouproudé cesty.

Rozšíření

Constructionmenu expansion icon.png Rozšíření dovolují zvětšit plochu dostupnou ke stavbě budov. Jedno rozšíření zvětší plochu o čtverec velikosti 4x4 pole a musí být navázáno na už přístupnou plochu. Rozšíření můžete zaplatit třemi způsoby: mincemi, medailemi nebo diamanty. Předtím je ale potřeba nárok na rozšíření vůbecc získat. To lze učinit např. výzkumem technologie, za získání provincie nebo postupem od další doby. Každý hráč začíná hru se 16 4x4 rozšířeními.

Velkolepé budovy

Velkolepé budovy Great building.png jsou stavěny velmi odlišně od běžných budov ve hře. Vyžadují sadu Nákresů a Zboží jejich věku. Nabídka budovy vám na první pohled zobrazí přehled dostupných velkolepých budov a jejich nákresů.
Velkolepé budovy můžete zobrazit také z nabídky inventáře na kartě Velké budovy. Všimněte si, že v tomto seznamu neuvidíte žádné budovy, ke kterým nemáte nákresy.

Speciální budovy

Icon gift.png Speciální_budovy jsou vytvořené pro účely různých událostí a lze je získat zpravidla jen během nich.