Budoucnost

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Legenda k tabulce:
Small fp.png
Požadované body výzkumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované zboží
Tech icon.png
Odměny
Technologie
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Fut clean energy.png Čistá energie 133 860000 2500100 300Preservatives.png190Filters.png Expansion icon.png
Fut low temp science.png Nízkoteplotní věda 71 250000 970000 410Lng.png330Papercrete.png Good icon.png
Fut biochemistry.png Biochemie 112 1500000 3200000 150Dna data.png320Bionics research lab.png Good icon.png Good icon.png
Fut earth science.png Výzkum planety Země 77 0 1800000 420Magnet factory.png380Smart materials.png Good icon.png
Fut tidal power.png Přílivová energie 103 110000 1700000 320Translucent.png420Robotics factory.png Good icon.png
Fut anti gravitation.png Antigravitace 97 725.000 2.100.000 290Fine bionics.png500Fine smart materials.png Supplie icon.png Cultural icon.png
Fut quantum communication.png Kvantová komunikace 109 200000 1200000 200Semiconductors.png400Plastics plant.png Military icon.png
Fut underground houses.png Podzemní domy 95 1000000 950000 300Steel.png100Purified water.png House icon.png
Fut climate control.png Řízení podnebí 73 1200000 120000 420Magnet factory.png115Nanoparticles.png Cultural icon.png Deco icon.png
Fut gravity fields.png Gravitační pole 108 4000500 1100000 240Semiconductors.png185Superconductors.png Military icon.png
Fut food engineering.png Potravní inženýrství 109 470000 2500000 520Nutrition food.png190Algae.png Supplie icon.png
Fut solar roads.png Solární silnice 57 0 600500 400Translucent.png390Plastics plant.png Road icon.png Road icon.png
Fut terraforming.png Formování země 77 1100000 1010100 450Renewable ressources.png170Biogeochemical data.png Cultural icon.png
Fut xenomineralogy.png Xenomineralogie 119 1000500 850000 170Filters.png280Purified water.png Supplie icon.png
Fut self supporting homes.png Soběstačné domy 91 350000 2000300 300Preservatives.png160Nanoparticles.png House icon.png Deco icon.png
Fut human machine interface.png Rozhraní člověk-stroj 74 2000000 3010000 490Robotics factory.png300Dna data.png Military icon.png
Fut precise forecasting.png Přesná předpověď 84 3150000 1010100 445Papercrete.png190Nanoparticles.png Expansion icon.png
Fut orbital networks.png Orbitální sítě 118 1010100 1010100 425Bionics research lab.png240Superconductors.png Military icon.png
Fut arcologies.png Arkologie 98 600000 800000 340Preservatives.png280Biogeochemical data.png House icon.png
Fut extended gaussian distribution.png Rozšířené Gaussovo rozdělení 82 1650000 750000 505Lng.png270Algae.png Military icon.pngAge icon.png
Věk/Doba
Doba bronzová - Doba železná - Ranný středověk - Vrcholný středověk - Pozdní středověk - Koloniální éra - Průmyslová doba - Doba pokroku - Moderní doba - Postmoderní doba - Současnost - Zítra - Budoucnost - Ledová budoucnost - Oceánská budoucnost - Virtuální budoucnost - Kolonizace Marsu - Kolonizace pásu planetek - Kolonizace Venuše - Osidlování měsíce Jupiteru

Souhrn

Doba Age icon.png Výzkumné body Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Supplie icon.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný středověk 505 31 500 63  250
Vrcholný středověk 733 53 500 194 000
Pozdní středovk 1 072 155 000 427 500
Koloniální doba 1 000 115 337 421 870
Průmyslový věk 1 140 303 000 1 495 000
Doba pokroku 1 430 514 111 2 026 111
Moderní doba 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderní doba 1 680 5 030 000 7 120 000
Současnost 1 530 10 025 914 12 351 147
Zítra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budoucnost 1 887 21 176 100 29 181 200
Ledová budoucnost 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánská budoucnost 9 666 134 800 000 127 400 000
Virtuální budoucnost 6 774 233 700 000 262 000 000
Kolonizace Marsu 8 445 250 000 000 180 000 000
Kolonizace pásu planetek 11 295 365 000 000 355 000 000
Kolonizace Venuše 12 045 290 000 000 370 000 000
Osidlování měsíce Jupiteru 15 624 480 000 000 470 000 000
Celkem 82 026 1 868 809 537 1 906 626 716

Nová doba

Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.

 

Doba bronzová Doba železná Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Koloniální doba Průmyslový věk Doba pokroku
Mince
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zásoby
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Výzk. body
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
Moderní doba Postmoderní doba Současnost Zítra Budoucnost Ledová budoucnost Oceánská budoucnost Virtuální budoucnost
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kolonizace Marsu Kolonizace pásu planetek Kolonizace Venuše Osidlování měsíce Jupiteru
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
Výzk. body
Small fp.png
10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700